315 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... دو واژه یا دو معنی متناقض در کلام است. ... زیبایی ... مثنوی مولوی با عبارت‌های متناقض نما و تصاویر پارادوکسی: هر ... ادبیات عرفانی جستجو کرد؛ جمله متناقض‌نمای «روشن‌تر از خاموشی ... پارادوکسی می‌گویند. هرگاه مفهومی متناقض در جمله بیان شود، ...
2
... معمای جذر أصم را حقیقتاً متناقض با خود یافته و به ... » نمی توان آن دو را متناقض دانست. ... راه‌حل ششم ... بر قاعده ای (هر جمله متناقض با خود مستلزم نقیضش است ... باشد، بنا بر قاعده مذکور متناقض با خود است، پس راست ... باشد، بنا بر قاعده مذکور، متناقض با خود است پس دروغ ...
3
... عدم قیام زید»، در صورتی متناقض‌اند که قابل تحویل به ... ابن سینا رفع کذبی مفردات متناقض را جایز شمرده، ولی ... هم‌چنین اگر دو قضیه متناقض، موجّهه باشند، در جهت ... بداهت اصل تناقض و متناقض بودن وجود و ثبوت با ... دو دلیل، دو حکم متناقض باشد، تنافى به صورت تناقض ...
4
... فلاسفه را با دعاوی خود متناقض یافتند و دست به تدوین ... شد، زیرا اگر دو قضیۀ متناقض در آن دیده شود، ممکن ... ظواهر دو قضیه با هم متناقض باشد، ولی باطن آن دو ... موضوع و آن دو گفتار متناقض هستند، ولی در حقیقت تناقضی ... در جایی دیگر مقدمه‌ای متناقض آن بیاورند و باید چنان ...
5
... امانت‌ کلمه توحید باشد، متناقض با نص‌ آیه امانت‌ می ... - سیاسی‌ آنان‌، ساختار آیه‌ را متناقض نمی‌نماید، لیکن‌ همان‌ تفسیر ... «انسان‌» به‌ «منافق‌ و کافر» متناقض نخواهد نمود، اما انسان‌ در ... عرضه‌ داشته‌اند، معارض‌ و متناقض همدیگر نیستند، بلکه‌ معرفت‌، عشق ...
6
... ‌ همگن‌ درآورد. ... روند متناقض جهانی شدن ... همچنین‌ روندهای‌ متناقض موجود در جهانی ... توازن‌ ایجاد نمود. ... گرایشهای‌ متناقض ... گرایشهای‌ متناقض موجود در جهانی‌ شدن‌ نئولیبرالی ...
7
... که عقلانی کردن ایمان، امری متناقض (پارادوکسیکال) است. وی می‌گوید ... که متعلق ایمان باید امری متناقض‌نما (پارادوکسیکال) باشد، تا این ... ، که امری خلاف عقل و متناقض با دستورات اخلاقی بود، شورمندانه ... ایمان است، مبهم بودن یا متناقض‌آلود بودن متعلق آن نیست ...
8
... که عقلانی کردن ایمان، امری متناقض (پارادوکسیکال) است. وی می‌گوید ... که متعلق ایمان باید امری متناقض‌نما (پارادوکسیکال) باشد، تا این ... ، که امری خلاف عقل و متناقض با دستورات اخلاقی بود، شورمندانه ... ایمان است، مبهم بودن یا متناقض‌آلود بودن متعلق آن نیست ...
9
... ذهن مؤلّف، معانی متعدد و متناقض و بی‌نهایت نبوده است ... ، پس قرائت‌های متعدد و متناقض نارواست و معانی متحمل یک ... دچار فهم‌های متضاد و متناقض شدیم، باید با معیار منطقِ ... برداشت‌های مختلف متضاد یا متناقض نسبت به موضوع یا مصداق ...
10
... و بعضی حتی متناقض با لذات است « قضایای متناقض در مابعد الطبیعه ... است غیر قابل تصور و متناقض بالذات است. لذا ما بعد ...
315 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار