1141 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... قضایا . تضاد در مفاهیم را «تقابل به تضاد» و تضاد در قضایا ... را «تقابل تضاد» نیز نامیده ... یک ضد داشته باشد. ... تضاد در قضایا ... تضاد در قضایا از انواع ... تقسیم نموده و این نوع تضاد را تضاد فلسفی نامیده‌اند، اما ...
2
... زبان‌ عربی‌ بر دو معنای متضاد دلالت‌ می‌کنند. ... اشتراک لفظی ... معنایی‌ کلمه‌ باعث‌ پیدایش‌ معانی‌ متضاد در یک‌ واژه‌ گردیده‌ است ... گرداند). ... عوامل پیدایش دو معنای متضاد ... از دیگر عواملی‌ که‌ باعث ... ‌ شده‌اند که‌ تصادفاً معنای متضادی داشته‌ است‌، مثلاً واژه ...
3
... 1. تناقض 2. تضادّ 3. داخل در تحت تضادّ بودن. اگر دو ... در این‌صورت متضاد هستند یا داخل در تحت تضادّ. متضاد مانند: (هر ... چون اختلاف در کیف ندارند. ... تضاد ... تضادّ اختلاف بین دو قضیه است ... اصطلاحات منطقی ... تقابل ... تضاد ... تناقض ... احکام ...
4
... ثنویون به تفاوت و تضاد میان طبیعت و جهت ... عقیده امتناعِ صدورِ افعال متضاد از فاعلِ واحد، ثنویه ... رد امتناع صدور افعال متضاد از فاعل واحد ... در رد ... امتناع صدور افعال متضاد از فاعل واحد هم می ... رنگها، که با یکدیگر تضاد دارند، فاعل و خالق ...
5
... چگونگی به کارگیری صنعت تضاد بوده است. ... تضاد در شعر شاعران ... نظامی ... خور و زنهار مخور». ... تضاد معنوی ... گاهی تضاد در معنا واقع می ... «فنا» می شود که متضاد «بقا» است. ... تضاد مجازی ... گاه طباق، مَجازی ... گویدت خیز». ... تقسیم تضاد ... برخی ادیبان تضاد و طباق را به ...
6
... معنای لغوی و ادبی تضاد ... تضاد از آرایه‌های ادبی است ... تعریف نموده‌اند: " متضادان، دو امر وجودی غیر ... است. ... مقصود از تضاد ... مقصود از تضاد آن نیست که ... در حالی که طبق تعریف تضاد، متضادین باید تحت جنس قریب ... واحدی هستند. ... احکام تضاد ... الف) تضاد فقط بین دو طرف ...
7
... با جای گزینی حکم متضاد با آن از نظر حکم ... باشد. ... تعریف ... نسخ به متضاد، از اقسام نسخ به بدل ... دیگری که متضاد با آن می‌باشد. ... متضاد بودن احکام ... شرعیه ... نکته: بنا بر مبنای متضاد بودن احکام تکلیفیه شرعیه، ... وقتی دو حکم متضاد باشند با آمدن یکی، دیگری ...
8
... جَوْدَت (نیکویی) و جَیِّد (نیکو) متضاد رَدِیّ (وازده و نامرغوب) که ... قرار می‌دهند. ... صفات متضاد ... صفات متضاد شامل ده صفت‌اند که ... اِصمات دارند. ... صفات غیر متضاد ... جز صفات متضاد، صفات دیگری مطرح است ... و اِذلاق را به صفات متضاد افزود به عقیده رابینز، زبان ...
9
... قسم تقسیم می‌کند: تضایف، تضاد، عدم و ملکه، تناقض ... صدق نمی‌کند. ... تضاد در مفاهیم ... تضاد یکی دیگر از اقسام ... نقیضین است؛ بنابراین، بازگشت تضاد به تناقض است. ... استحاله اجتماع ... فارابی قضایای شخصیه، متضاد، داخل تحت تضاد، متناقض و مهمله را ...
10
... الهی‌ و انسانی‌ است‌، متضاد باشد. از دیدگاه‌ افلاطون‌ ... واقع‌ وحدت‌ چنان‌ مفاهیم‌ متضاد است‌. هر کلی‌ یک‌ ... و پارمنیدس‌ دو روی‌کرد متضاد به‌ هستی‌ و موجودات ... جهان‌ محسوس‌ پر از تضاد و نقصان‌ است‌. دیالوگ ... هایی‌ گوناگون‌ و گاه‌ متضاد از فلسفه سیاست‌ افلاطون‌ ...
1141 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار