8418 نتيجه يافت شد  (0.15 ثانیه)
1
... بودن سبب از مباشر: ... مباشر حیوان یا عوامل طبیعی ... مباشر حیوان یا ... مباشر... = ... مباشر مغرور باشد. اگر سبب مباشر را فریفته باشد و مباشر ... =صغیر یا مجنون‌بودن مباشر= ... مباشر صغیر یا مجنون باشد. شخص ... در اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول است مگر اینکه سبب ...
2
... به عهده کیست، مباشر یا مسبب؟ البته گاه مباشر، حیوان یا عاملی ... (البته مرحوم محقق صورت جهل مباشر را استثنا کرده است) بعضی ... مثال، همانند فرض مرحوم محقق، مباشر اقوا است. ... مثال دوم ... شخصی ... ) ضامن خسارت است. ... حکم مباشر جاهل ... اگر مباشر عاقل و مختار بوده ...
3
... اجتماع سبب و مباشر ... با اجتماع سبب و مباشر در حصول ... مثالهای اجتماع سبب و مباشر ... 1. اکراه مباشر از سوی مسبِّب که ... و اراده در مباشر، مانند حیوان و مباشرت عوامل طبیعی همچون ... ، ص 301)، اضطرار مباشر؛ مأمور بودن مباشر؛ مادّه 332 قانون مجازات ...
4
... 318 قانون مجازات اسلامی) مباشرت در جنایت؛ مباشرت آن است که جنایت ... اسلامی). ... تعریف ... سبب اقوی از مباشر (مباشر معنوی)؛ کسی‌که ارتکاب جرم ... مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر عبارت است از: غرور ( ... می‌شود عرف مسؤولیت برای مباشر قائل نباشد؛ مثلاً کسی دیگری ...
5
... ضَمان تسبیبی، تفکیک میان مباشرت و تسبیب چندان کم فایده ... بیفکند، افکننده ضامن است ترجیح مباشر بر مسبِّب در مسئولیت، ... است: جهل مباشر به سبب ، اضطرار مباشر ، مأمور بودن مباشر مادّة 332 قانون ... مجازات اسلامی)، مسئول نبودن مباشر به سبب خردسالی یا جنون ...
6
... شخص به‌طور مستقیم مباشر تلف کردن اموال ( ... اجتماع سبب و مباشر ... اجتماع سبب و مباشر در صورتی است ... حالت اجتماع سیب و مباشر اصولاً مباشر ضامن است مگر ... . سبب اقوی از مباشر است؛ ‌ب. مباشر اقوی از سبب است ... آن است، ولی در مباشر غیرعمدی بودن اتلاف مانع ...
7
... از جمله در اتلاف مباشرت تلف کننده در عمل اتلاف ... که فقها در مصادیق مباشرت و تسبیب توافق ندارند ... تزاحم و سبب و مباشر غالباً مباشر عمل زیان‌آور را ... برآید. ... حالت‌های تزاحم مباشر و مسبب ... در باب تزاحم ... هر کدام از اسباب یا مباشر دانسته‌اند. ... تزاحم اسباب ...
8
... اگر مستقیم و بلاواسطه باشد مباشر یا شریک قلمداد می‌ ... فاعل معنوی نامیده می‌شود. ... =مباشر= ... مباشر جرم کسی است که رفتار ... و امثال آن در حکم مباشرت است.» ... =شریک= ... شریک جرم ... داشته باشد رجوع کنید. ... =مباشر معنوی= ... مباشر یا فاعل معنوی در ...
9
... چند اصل آن است كه مباشر مسئول ورود خسارت است، ... از انتساب آن به عمل مباشر اقوا باشد، سبب مسئول ... او نيست. به عبارت ديگر مباشر (خسارت‌زننده) مقصر نيست ... . بنابراين، سبب اقوا از مباشر است و مسئوليت متوجه او ... در ميان نباشد، فقط مباشر مسئول است؛ زيرا استناد ...
10
... انسان و مسئله حقوق بشر ... مصطفى الرافعى، ترجمه ... انسان و مسئله حقوق بشر ... مصطفى الرافعى، ترجمه ... ایران ... غلامرضا معتمدى، عباس بشیرى و سعید باقرى، تهران، ... الملل. مقاله سوم، حقوق بشر در اسلام و اعلامیه ... جهانى حقوق بشر. مقالات قسمت دوم، مربوط ...
8418 نتيجه يافت شد  (0.15 ثانیه)
جعبه ابزار