126 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... اذن‌دهنده و ماذون است، مثل اباحه‌ تصرف ماذون در مال ... یا معین نبودن ماذون است. در صورتی که ماذون یک یا ... بدهد. در چنین اذنی شخصیت ماذون اهمیت فراوانی دارد. دوم) ... ، بلکه می‌خواهد به ماذون در تصرف نسبت به اموالش ... برگردد و جلوی استفاده‌ ماذون را بگیرد. ماده‌ی ...
2
... وقف، صحيح است. ... مأذون ... در مأذون شرط است که صدور فعل ... خريد و فروش- که مأذون بايد از نظر شرع، صلاحيّت ... است. ... تقسیم به اعتبار مأذون و مورد اذن ... اذن به ... اذن عام به اعتبار مأذون مانند ميهمانی‌های عمومی از ... اذن خاص به اعتبار مأذون و مأذون فيه مانند آن که ...
3
... ‌ به‌ کار می‌رفته‌ است‌. ... مأذون ... داعیان‌ با کمک‌ دستیارانی‌ فعالیت ... نوع‌ مأذون وجود داشته‌ است‌: مأذون مطلق‌ و مأذون محدود (محصور)؛ مأذون محدود سرانجام ... ‌ عنوان‌ «مُکاسِر» یافت‌. مأذون مطلق ...
4
... عامل مضاربه و شریک مأذون که در بیشتر عقود بانکی ... جهت امانت، عامل و شریک مأذون دارای سمت نیابت نیز ... ردّ امانت (به مالک یا مأذون قانونی)، تعهد به نتیجه. ... یا عامل مضارب و شریک، مأذون و امین هستند؛ اما ... انجام آن‌ها بر مال مأذون شده‌اند، واقع سازند، ...
5
... است. دستیار اصلی داعی که «ماذون» خوانده می‌شود، از ... که نقش دستیار اصلی «ماذون» را به عهده می‌ ... گیرد. پس از ماذون و مکاسر، مشایخ قرار ... ، به ترتیب «مأذون» و «مُکاسر» قرار دارند. مأذون دستیار اصلی داعی ... که با عنوان مُکاسر به مأذون کمک می‌کند. ... عامل ...
6
... قبول آن، از طرف ولیّ ماذون باشد، به‌گونه‌ای که ... صورتی که از طرف ولی، ماذون باشد را صحیح می‌دانند ... باشد یا غیر او، هرچند ماذون از طرف ولیّ نباشد و ... باید کودک از طرف ولی، ماذون باشد. ج: برخی دیگر از ... وصیّت نمودن به این امور ماذون باشد. بنابراین وصیّت به ولایت ...
7
... خطّاب‌ بن حسن حجوری مأذون شد. (مأذون یعنی داعی دوم که از ... در 554، پدرش او را مأذون کرد. ... فتوحات حاتم بن ابراهیم ... بن طاهر حارثی خزرجی را مأذون خویش قرار داد و پس ... علی‌ بن محمد بن ولید، مأذونِ فاضلِ پدرش، در صنعا تعلیم ...
8
... چیست؟ آیا هر گونه تصرف ماذون از مصادیق ید امانی است ... الا هذا» ... موارد وجود اذن ... ماذون شدن متصرف در ید امانی ... مقام شرعی و قانونی او ماذون در تصرف می‌شود. در ... وقتی مستاجری از حدود تصرفات ماذون خارج می‌شود و تصرفی ... و به همان مقدار غیر ماذون شده‌اند و لذا ضامن ...
9
... تردید در پذیرش اقرار عبد ماذون و قبول قول ولی راجع ... حکم شارع در انجام کاری ماذون باشد و امین به حساب ... اقرار مریض و اقرار عبد ماذون پس از زوال اذن و ... می‌کند هر چند هنوز ماذون باشد؛ ولی انجام عمل موضوع ... که در حین اقرار هنوز ماذون است، احتمال کذب در ...
10
... شده است. ... مسالۀ اقرار عبد ماذون ... شیخ طوسی «ره» در کتاب ... پذیرفته نمی‌شود، اما اگر ماذون باشد... در صورتی که مال ... مقر می‌گوید: «... اقرار عبد ماذون در تجارت، در صورتی که ... ذکر شده؛ یعنی اقرار عبد ماذون ، اقرار مریض ، اقرار وکیل ، اقرار ...
126 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار