851 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... آخر (شفهی) از کنار لب‌ها خارج می‌شوند. ... به صورت غنچه‌کردن دو لب ایجاد می‌شود. بنابراین ... : الرسول ـ الربا. ... حروف لب‌ها ... لب دارای دو قسمت است. قسمت ... میم ـ واو) محل اداء آنها لب‌هاست. به همین دلیل این ... مطالعه حرکات و اعضاء گفتار (لب‌ها ـ دهان ـ زبان ـ دندان ...
2
... تلفظ شده با تکیه به لب‌ها است. ... تعریف ... «شفه» ... به معنای «لب» است و «حروف شفوی» یا ... حروفی هستند که از محل لب‌ها خارج می‌شوند. ... مخرج «ف:» بردن دیواره میانی لب پایین به سر دندان‌های ... «میم:» قسمت بیرونی دو لب است؛ به طوری که به ...
3
... ‌ آید: «جواب‌ تلخ‌ زیبنده لب لعل‌ شیرین‌ معشوق‌ است‌»؛ ... آید که‌ «جواب‌ تلخ‌ زیبنده لب لعل‌ شیرین‌ معشوق‌ نیست‌ ... «تنها جواب‌ تلخ‌ زیبنده لب لعل‌ شکرخاست‌ و جز ... ‌ بر تعبیر «می‌زیبد لب لعل‌ شکرخا را» بدین ... تلخ‌، تنها زیبنده لب معشوق‌ است‌ و جز لب معشوق‌، جواب ...
4
... خنده، باید معنای لب را هم شناخت. لب که صفت آن ... تازه می‌گرداند. از لب که جوی لطف است، ... آن پدید آمد، پس لب عیسی هم در این عالم ... می‌شود. کار دیگر لب، بوسیدن است و بوسه ... ربودن از آن. چون لب دروازه دهان است، بوسه ... از لطف خداست. کار دیگر لب، خندیدن است و خنده، ...
5
... برادر شدید! و شما بر لب حفره‌ای از آتش بودید ... برادر شدید! و شما بر لب حفره‌ای از آتش بودید ... برادر شدید! و شما بر لب حفره‌ای از آتش بودید ... شدید! و شما بر لب حفره‌ای از آتش بودید ... شدید! و شما بر لب حفره‌ای از آتش بودید ... شدید! و شما بر لب حفره‌ای از آتش بودید ...
6
... هرکه کند حدیث تو بر لب او نظر کنم‌ ***** ز ... و گلستانم آرزوست‌ ***** بگشای لب که قند فراوانم آرزوست‌ ممکن ... جان من زنده بتاثیر هوای لب تست‌ ***** سازگاری نکند آب ... که: گر نهی تو لب خود بر لب من مست شوی‌ ***** ... طبقه آشنائی داشته است. لب لباب تصنیف ملاحسین کاشفی ...
7
... به راه افتادند و زیر لب زمزمه می‌کردند: «و ... است که از میان دو لب مبارک‌شان خارج شده ... تشنه کامی هستم که با لب تشنه به شهادت رسید. ... او نمی‌شتافت و با لب تشنه شهید شد!! در ... عبادت در سیمای حضرت، لب به تعریف و تمجید حضرت ... قرار می‌دهد که چنین لب به تمجید و تکریم ...
8
... زر می‌نتوان کرد لب چون لعلش از چشمم ... . تشبیه سرخی می‌و لب به لعل در ابیات زیر ... جان چو در درخشان یافت لب چون لعلش از چشمم ... با جامع سرخی، در باره لب در ابیات زیر: از ... زر شد، چون کنم؟ لب چون لعلش از چشمم گهر ... از آن جوش می‌زند لب خشک که بدیدست در شهوارت ...
9
... نکردند، اما در نهایت با لب تشنه به شهادت رسیدند. ... است که او را با لب تشنه و غریب کشتند». همچنین ... فدای آن کس که با لب تشنه شهید شد، پدرم فدای ... و برایشان تفاوتی نداشت که لب تشنه به مقام شهادت برسند ... نکردند، اما در نهایت با لب تشنه به شهادت رسیدند. با ...
10
... «لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است» 3. مطلق ... و نشر مرتب گردد، مثلِ لب و دندانی «از یاقوت و ... است، مثل «سرخی» در تشبیه «لب» به «لعل»؛ دوم، تشبیه خیالی ... وجه شبه «سرخی» در تشبیه «لب» به «لعل» و «گونه» ... تشبیهی است، مثل «لب لعل»، یا «لعلِ لب». این گونه تشبیه به ...
851 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار