330 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... اساسی ترکیه، قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه سه قوه جدا از ... اساسی اندونزی، به قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه با کارکردهای ... را به سه قوه تجزیه (تفکیک) می نماید: قوه مقننه (شامل شاه ... این قوا مستقل از یکدیگرند. قوه مقننه از طریق مجلس شورای ...
2
... دارد. طبق نظر او قوه مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی ... تحقق دائمی تصمیمات قوه مقننه، قوه مجریه لازم است وظیفه قوه ائتلافی نیز ... ناممکن می‌گردد. چنانچه قوه قضائیه به قوه مقننه بپیوندد، زندگی وآزادی ... را به عنوان اعضای قوه مقننه، در انتخابات جداگانه و ...
3
... از ولایت‌ و رهبری‌، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و نهادهای دیگر است ... ‌ نگهبان‌ تشکیل‌ می‌گردد. ... قوه مقننه ... این‌ قوه مبتنی‌ بر نظام‌ یک‌ مجلسی ... ‌ و اختیارتی‌ در ارتباط‌ با قوه مقننه (شامل‌ امضای‌ قوانین‌، پیشنهاد برای ...
4
... ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ... قانونگذاری را از مجرای قوه مقننه، اختیارات مربوط به مسائل ... ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، و قوه قضاییه که زیر نظر ... نظر قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی ...
5
... آمده است. ... صلاحیت‌هاى قانونى دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى ... دستگاه حکومت ، اثرات متقابل مقننه و مجریه، انتخابات. ... حقوق ... وظایف اختیارات). فصل دوم: قوه مقننّه (کلیات و وظایف و اختیارات ... انواع رویه قضایى، منابع قانونى رویه قضایى، موارد مساعد ...
6
... و سایر قوا، مثل قوه مقننه منتقل می‌شود، یعنی ... جمهوری اسلامی هم قوه مقننه و هم قوه مجریه با رای ... ملت نسبت به قوه مقننه و تا حدودی قوه قضاییه ویژگی‌ ... قوانین ... بر طبق اصل 123 قانون اساسی رئیس ... . ... همه‌پرسی ... بین قوه مقننه و رئیس‌جمهور در موضوع ...
7
... کار قوای سه‌گانه (قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقنّنه) تشکیل شده است. هر ... شده است: 1- قوه مجریه؛ 2- قوه قضائیه؛ 3- قوه مقنّنه. هر یک از ... ؛ 6: بخش قضایی؛ 7: بخش مقنّنه، که کمیسیون بر حسب سلیقه ... اطلاع دهد. با این الزام قانونی و در صورت امکان کمیسیون ...
8
... دارد. ... ساختار حکومتی ... قوه مجریه ... قوه مجریه پاکستان متشکل از رئیس ... لوایح جلوگیری نماید مگر آنکه قوه مقننه در نشستی متشکل از ... جلوگیری نماید مگر آنکه قوه مقننه در نشستی متشکل از ... است. ... وظایف و اختیارات قوه مقننه ... یکی از مهمترین اختیارات مجلس ...
9
... قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود. طبق اصل قانونی ... ها و سایر قوا، مثل قوه مقننه منتقل می‌شود، یعنی ... برای تنظیم بودجه و با قوه مقننه برای معرفی لوایح و ... لحاظ تخلف از وظایف قانونی اشاره کرده است و ضمانت ... تخلف وی از وظایف قانونی در دیوان کشور امکان ...
10
... زده حکومت پارلمانی و نظام قانونی را بنا نهادند. همه ... و حوزۀ اختیارات سه قوّۀ (مقننه، مجریه، قضائیه) را ... مجلس قانون‌گذاری و قوّۀ مجریّه منتخب این مجلس ... لازم برای محدودیت اختیارات قوّۀ مقننه و قوۀ اجرایی پیش‌بینی گردید ...
330 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار