692 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... است که از طریق قوای حسی پنج‌گانه حاصل می ... قرآن ... ‌از آنجا که قوای حسی از نعمت‌های بزرگ خدادادی ... خدواند به حس و قوای حسی توجه ویژه‌ای نشان داده ... ‌هاست؛ و حتی بدون قوای حسی، زندگی بر انسان‌ها ... احکام عقلی نیازمند به تجربه حسی نمی‌باشد. ‌... پانویس ... ‌ ...
2
... شهوت و غضب قوی‌ترند، سعادت آنها نیز قوی‌تر خواهد بود ... آن‌گاه وی به لذات قوای حسی و غیرحسی پرداخته و مراتب ... مانند نسبت‌ خود عقل با قوای حسی و وهمی و قوه ... بدن و گرفتار شدن به قوای حسی و این اشتغالات برای ... مربوط به بدن و لذات قوای حسی است، جایگاه بروز و ...
3
... ، احساس را «پذیرش صورت حسی بدون مادّه آن» دانسته است ... در این دیدگاه حواس از قوای نفس محسوب نمی‌شوند بلکه ... شده و منظور از حواس، قوای حسی است. حس ویژگی نفس ... بیان معیار حکما در تعدد قوای باطنی، به رد استدلال ... از حواس ظاهری ... از دیگر قوای ظاهری، سامعه است. خاصیت ...
4
... و سمعی در کنار سایر قوای حسی ... برخی به این نکته توجه ... و سمیع) در کنار سایر قوای حسی ( لامسه ، ذائقه ، شامه ) که در ... خداوند باشد. آنچه در شمار قوای حسّی یاد شده قرار دارد و ... بودن خدا را نوعی ادراک حسی دانسته‌اند. عده‌ای از ...
5
 
6
... مشاهده یا دریافت، امور حسی باشد تجربه حسی است ولی اگر این ... می‌دهد. 6: متعلق ادراک حسی، کیفیات حسی دارد مثل رنگ، ‌بو ... ‌شود. 8: تجربه حسی به ابزار و قوای حسی و مادی ظاهری نیازمند ... است اما تجربه باطنی از ابزارهای حسی ...
7
... ‌پذیرد. ... دیدگاه اپیکور ... اپیکور معرفت حسی را بنیاد هر گونه معرفت ... که هر چه به ادراک حسی درنمی‌آید، پذیرفتنی نیست و ... و عمق است و با قوای حسی به ادراک درمی‌آید، واقعی ...
8
... ... حواس پنجگانه ... قرآن به نقش قوای حسی و مشاهدات عینی در تعلیم ... و تنها روش و ابزارهای حسی به عنوان ابزار دانش بشر ...
9
... الاسلام والمسلمین سید محمد حجتی حسینی (اعلی الله مقامه الشریف)، به ... خدا درخواست می‌کند که قوای حسی و عقلی او را همبستگی ...
10
... تعریف آن. 2- در تحقیق قوای منسوبه به نفس نباتی. 3 ... نفس، ماهیت ذهن، ادراکات حسی، حس باطن، قوای عقلی، تعامل نفس و ... هم واسطه‌ای میان ادراکات حسی و ادراکات عقلی هستند. نظریه ... یک مفهوم عقلی از معلومات حسی، عملیات ذهنی و عقلی، تجرید ...
692 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار