1076 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... اعمال آمریت حاکمیت خداوند و قوانین الهی است. ... الزامات حکومتی ... " ... ‌گذار لازم دید یک سلسله قوانین جزایی نیز برای این‌گونه رفتارها ... انتظامی رانندگان را به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مجبور می ... سیاسی اسلامی مکلف به رعایت قوانین اجتماعی اسلامی در جامعه هستند ...
2
... در زندگی انسان دارد، بخش قوانین، مقررات، هنجارها و ناهنجاری‌ ... اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانین، آداب و رسوم، و عادات ... است و قوانین و احکام به طور کلی، مصادیق جزئی و ... کشورهای اسلامی قوانین جزای اسلامی را فراهم آورده است. گستردگی قوانین جزایی در اسلام ...
3
... با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل ... به "تشریعات عامه" یا "قوانین کلی" اکتفا نموده و ... کنار فرستادن مجموعه‌ای از قوانین (احکام شرع)، حکومت ... تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است ... مراوده با سایر ملل؛ از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و ...
4
... بماسبق نشدنِ قوانین جزایی ماهوی ... اصل عطف بماسبق نشدنِ قوانین جزایی ماهوی، که ... اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی نیز به استناد ادله ... تغییرات اساسی یافت. برخی قوانین جزایی تا 1357ش در مجلس ... تطبیقی قاعده ’عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی‘ (در حقوق اسلام، حقوق ...
5
... شده است، اما در قوانین جزایی جمهوری اسلامی هیچ ماده قانونی ... عملی توبه نکند.» ... ارتداد در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران ... حقیقت آن ... است که گرچه در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران ، درباره ... فعل مورد بحث، طبق قوانین جزایی جرم محسوب می‌شود که ...
6
... در زیر سایه آن قوانین اعمال یکدیگر را مبادله ... شود مگر آنکه قوانین دیگری به نام قوانین جزایی ضامن اجرای ... اجتماع به فضائل اخلاقی ... قوانین و سنن اجتماعی هر قدر ... توحید و جلوگیری از نقض قوانین ... جز توحید و اعتقاد ... نمی‌تواند از نقض قوانین و سنن اجتماعی جلوگیری ...
7
... خواه در مجموعه‌های جزایی و خواه در قوانین اساسی غالب کشورها ... ایران و اجرای احکام و قوانین اسلامی، این اصل در ضمن ... بر عهده مقننه و اجرای قوانین با قضائیه می‌باشد. ... انتقادات ... مضیق قوانین جزایی 2- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی ... اصل قانونی بودن ...
8
... می‌شود تا ما نتوانیم قوانین جزایی را به دلخواه تفسیر کنیم ... از: ... عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی ... علاوه بر اصل 169 ق ... اصل عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی اشاره می‌کند: «در مقررات ... نتیجه منطقی است که تفسیر قوانین در قوانین جزایی باید محدود یا مضیق ...
9
... بیش‌تر کشور‌های اسلامی قوانین جدید قوانین کیفری جانشین مجازات عمومی ... بر مصادیق جزئی و خارجی، است. اما در مورد قوانین متغیر و ... اسلام وضع کنند. ... نحوه استواری قوانین بر موازین اسلامی ... استواری همه ... مفاهیم به‌کار رفته در قوانین جزایی (از قبیل «گفتار تحریک آمیز ...
10
... را متجلی ساخته است. امروزه قوانین جزائی، در کشورهای مختلف، عاملی ... و تربیت، در مورد خطاهای جزئی خشم و غضب ظاهر ... و تنبیه هر چند جزیی باشد نباید سستی یا ... گذشت از خطای افراد، جزئی از امر تشویق محسوب می ... خود باید به ضوابط و قوانین پایبند باشد تا تشویق و ...
1076 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار