9288 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... معتمدالسلطنه فرزند میرزامحمد قوام‌الدوله، فرزند محمدتقی قوام‌الدوله، فرزند‌ ... (نریمان‌خان قوام‌السلطنه) وزیر حضور لقب قوام‌السلطنه گرفت. ... 1300) ... نخست وزیری دوم قوام ... قوام‌السلطنه در 26 خرداد 1301 ... گردید. ... نتایج دستگیری قوام ... 1. قوام را از صحنۀ سیاست ...
2
... ، احمد قوام، حسین قوام، حسن وثوق الدوله،علی وثوق، مهدی قوام، محمد قوام، عبدالله ... 82 سالگی درگذشت. ... حسین قوام تنها فرزند قوام ... قوام‌السلطنه در سن 20 ... او محمد قوام است. ... محمد قوام ... فرزند "مهدی قوام" و برادرزاده قوام‌الدوله و ...
3
... ولایت بفرستد. با ورود قوام‌السلطنه به خراسان وضعیت ارزاق ... مرکزی، عدم پذیرش والیان قوام‌السلطنه و بازگردان ژنرال گلروپ ... نپذیرفتن حاکم انتصابی کابینه جدید قوام السلطنه به عنوان والی ... (13) عاقلی، باقر، میرزا احمدخان قوام‌السلطنه، تهران، 1376ش. (14) قائم ...
4
... دکتر مصدق و انتخاب قوام السلطنه به نخست وزیری از ... بود. مردم خواستار استعفای قوام و نخست وزیری مصدق ... و انگلیس شده بود. قوام در 28 تیر درخواست اختیارات ... دربار خواهد کرد. ... نامه قوام و عکس‌العمل کاشانی ... می‌گرفت. به دستور قوام، سرلشکر وثوق در کاروانسرای ...
5
... وجود آورد. وقتی در 1325 «قوام السلطنه» بنیاد حزب دولتی «دموکرات ... ، عضو «حزب دموکرات» و سرسپردگان «قوام السلطنه» بودند. سردار فاخر نیز ... ‌الشعرای بهار» بود. پنهانی بین «قوام‌السلطنه» و سردار فاخر حکمت ... شد. ... فاخر حکمت و قوام ... دوستی قوام و سردار فاخر حکمت از ...
6
... تهران شد. ... مخالفت با دولت قوام ... در انتخابات دوره پانزدهم مجلس ... ، نخست وزیر (قوام السلطنه) در صدد بود تا ... هژیر ... شاه ایران پس از قوام، عبدالحسین هژیر، یکی دیگر از ... اعلامیه‌ای اظهار داشت: « ... احمد قوام باید بداند که در سرزمینی ...
7
... السلطنه (فرزند شاه) و قوام الملک (حاکم شیراز) و ... صاحب دیوان، حاکم فارس، قوام الملک به تهران فرستاد. وقتی ... مشروطه در فارس (طرفداران قوام الملک)، همیشه تلگراف خانه را ... خواهان مبنی بر عزل قوام السلطنه یکی از مخالفان ... شد. پسران و طرفداران قوام که از قبل دستور ...
8
... سر راه بردارد، تا دیگر، مقاومتی در برابر استعمارگری آن کشور ... بار، دکتر امینی از طرف قوام برای پیشنهاداتی درباره معرفی وزاری ... ارسنجانی، معاون سیاسی قوام السلطنه در آن زمان و ... مشخص دینی است. ... حمایت از قوام السلطنه ... دکتر مصدق به گواه ...
9
... "ساعد" "بیات" "حکیمی" و مجددا "قوام" بر سر کار آمدند، اما ... امروز" برای کشتن "قوام" جایزه تعیین کرد. قوام کشته نشد؛ اما ... نزدیک "موسوی‌زاده" وزیر دادگستری "قوام" به زندان‌انداخته شد."موسوی ... شدیدترین اقدامات مسعود مبارزه با "قوام‌السلطنه" عامل امتیاز نفت شمال ...
10
... که برای روی کار آمدن قوام زحمات فراوانی کشید. عباس ... سفارت دولت شوروی و قوام‌السلطنه برآمد و خواست ... . در بهمن 1324 احمد قوام برای دومین بار نخست وزیر ... . به کوشش اسکندری و قوام، دولت ائتلافی با حزب ... و لرزان زمامداری قوام‌السلطنه را تحکیم کنند. قوام با آن‌ ...
9288 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار