697 نتيجه يافت شد  (0.10 ثانیه)
1
... از این جلوه‌های هنری در قصههای قرآن حظ می‌برد، ... قصه مومن آل فرعون # قصه یأجوج و مأجوج # قصه هابیل و قابیل ... ویژگی‌های قصههای قرآنی ... '''الف) گزینش و حذف جزئیات:''' در قرآن جز ... ، در سایر موارد قصههای قرآنی تنها گوشه‌ای از ...
2
... اول ... از مهم‌ترین ویژگی‌های قصههای قرآن « صادق بودن» آن‌ها ... ‌اند. ... نکته بعد ... بیشترین قصههای قرآن ابتدا در سوره اعراف و ... زنان ... نکته زیبای دیگر در قصههای قرآن جایگاه خاص زنان و ... یکی دیگر از شاخصه‌های قصههای قرآنی این است که قوانین کلی ...
3
... داستان‌های قرآنی یکی از آن روش هاست، قصص قرآن از نمونه‌های اعجاز ... روی، در کتاب‌های آسمانی به ویژه قرآن به قصه و استفاده از ... انذار و تبشیر است. ... اقسام قصههای قرآن ... قصههای قرآن سه گونه‌اند: 1. قصص ...
4
... با تأکید بر ویژگی‌های هنری در قصههای قرآن، آن‌ها را به ... بر‌نمی‌تابد، از قصههای اساطیری و تلویحاً غیر‌واقعی ... متوجه پاره‌ای از قصههای قرآن و نه همه آیات ... قرآن با باورها و ارزش‌های شرک آلود و کفرآمیز بود نه قصههای ... ‌ای و نمادین از قصههای آن در کنار چالش‌ ...
5
... آن‌که کتاب در موضوع قصههای قرآنی و جز آن دربارۀ پیامبران ... را هرچه بیش‌تر با قصههای قرآنی آشنا سازد. ... ویژگی ... به عنوان ... داستانی، حتی گاه از بیان قرآنی قصه نیز عدول کرده، و در ... نموده‌اند تا قصههای آن را با نمونه‌های مشابه در دیگر ...
6
... ‌گویند. ... تعریف ... از مهم‌ترین قصههای قرآن، قصههای پیامبران الهی است که شامل ... . ... نام قصص پیامبران ... قصههای برخی از انبیا مانند قصه حضرت موسی علیه ... و چکیده بازگو شده است. قصههای پیامبرانی همچون حضرت آدم ، ابراهیم ...
7
... قرآن قصص ناپیوسته قصور زمان قصههای قرآن قصه آدم و حوا قصه اصحاب اخدود قصه اصحاب ... ایکه قصه اصحاب حجر قصه اصحاب ...
8
قصص پیوسته، داستان‌های مذکور در قرآن به صورت کامل و آیات ... ‌گویند. ... تعریف ... آن دسته از قصههای قرآن کریم را که به طور ... ‌شود و تنها قصه‌ای است که در قرآن به صورت منسجم ... آمده است. قصه طالوت و جالوت از قصههای کوتاه قرآن کریم است که ...
9
... قصه‌پردازی قرآن» یاد می‌شود. با این مبنا هرگاه قصههای ما از قصههای قرآن ... در آن. ... ویژگی قصههای قرآن از لحاظ روش ... قصههای قرآن از لحاظ روش دارای ... . ... سه عنصر برجسته در قصههای قرآن ... در قصههای قرآن، سه عنصر برجسته دیده می ...
10
... داستان‌های قرآن که عمر ... ارجاع می‌دهیم. ... کتاب‌شناسی قصههای قرآن ... (آ) ... 1- (آخر مشهد للفتیه ... ، 62 ص. 41- (استدراک کتابشناسی قصههای قرآن)، محمدعلی هاشم‌زاده. آینه پژوهش ...
697 نتيجه يافت شد  (0.10 ثانیه)
جعبه ابزار