575 نتيجه يافت شد  (0.13 ثانیه)
1
... اینکه همزمان با اختلاف قراءات، قراء سبعه از شهرهای بزرگ بپا ... الله‌علیه‌واله‌وسلم) به قراءات سبعه اشعار دارد ـ البته ... در قراءات قراء سبعه است. پس وجوه هفتگانه مذکور از قراءات سبعه اخذ شده ... بگوییم که «احرف سبعه» غیر مستقیم به «قراءات سبعه» بازگشت می‌ ...
2
... : در حجیت «قراءات سبع» و نیز در حجیت «قراءات عشر» اجمالا در ... قراءات سبع است که به همان قراء سبعه منسوب بوده و مردم نیز بر قراءات ... اجماع علمای شیعه بر تواتر قراءات قراء سبعه جلب نظر می‌کند، چنان ... شعرانی می‌فرماید: هم اکنون قراءات قراء سبعه در کتب تفسیر ذکر ...
3
... گروهی در رابطه با اختلاف قراء سبعه بطور ایجاز و اختصار نیکو ... نقل چهل حدیث از راویان قراء سبعه از یکصد و شصت طریق ... است. ... باب سوم ... آوردن اسمهای قراء سبعه و بررسی نسب کامل آنان ... از مشایخ رجال و قراء سبعه، اشخاصی هستند که قراء سبعه، قرائت خود را ...
4
... نون ساکن و تنوین در قراءات سبع، های‌کنایه، احکام همزه ... گانه) پرداخت. ... التیسیر فی القراءات السبع ... ابوعَمرو عثمان بن سعید دانی ... الوافی فی شرح الشاطبیه فی القراءات السبع اثر عبدالفتاح عبدالغنی قاضی ... کوفی است. عاصم یکی از قاریان سبعه بود. وی قرائتش را از ...
5
... ابن‌ کثیر مکی‌ از قرّاء سبعه و شیخ‌ القراء مکه معظمه‌ بود. ... شناخت ... ابن‌ باذش‌، الاقناع‌ فی‌ القراءات‌ السبع، به‌ کوشش‌ عبدالمجید قطامش‌، ... (8) احمد ابن‌ مجاهد، السبعة فی‌ القراءات‌، به‌ کوشش‌ شوقی‌ ... علم قرائت ... قراء سبعه
6
... المعانی من حرز الامانی القراءات السبع» نوشته امام عبد الرحمن ... می‌پردازد و سپس قراء سبعه‌ای را که ابن مجاهد ... یابد. سپس به معرفی قراء سبعه و راویان ایشان و نیز ... که بدان وسیله به قاریان هفتگانه راویان ایشان اشاره ... شده و نیز نام قراء سبعه و راویان از ایشان ...
7
... بن علا، قاری‌ بصره ‌ از قاریان هفتگانه‌ نیز قرآن ‌ را ... 1313. (12) اندرابی‌، احمد، قراءات‌ القراء المعروفین‌، به‌ کوشش‌ احمد نصیف ... طالب‌، الکشف‌ عن‌ وجوه‌ القراءات‌ السبع، به‌ کوشش‌ محیی‌الدین‌ ... قرآن شناسی ... قراء سبعه
8
... امام قاریان کوفه و یکی از قراء سبعه است. ... کنیه ... کتاب قراءة حمزة ؛ کتاب الوقف و الابتداء کتاب أسباع القرآن ... ، کتاب التیسیر فی القراءات السبع، چاپ اوتو پرتسل، ... علوم قرآنی ... قراء سبعه ... درگذشتگان سال 156 (قمری ...
9
... النجود (از معروف ‌ترین قرّاء سبعه ) می باشد. ... زندگینامه ... نیز به تعلیم قرائت (اِقْراء) مشغول گردید. ... سلسله راوی ... نام صرف العنان الی قرأة (قراءة) حفص بن سلیمان ... کتاب التیسیر فی القراءات السبع، چاپ اوتوپرتسل، استانبول ... قرآن شناسی ... قراء سبعه
10
... 738م)، قاری‌ مکه‌ و از قرّاء سبع می‌باشد. ... معرفی اجمالی ... ابومعبد ... علاء، قاری‌ بصره‌ و از قراءِ سبع، از وی‌ قرائت‌ آموخته‌ است ... 20) دانی‌، عثمان‌، التیسیر فی‌ القراءات‌ السبع، به‌ کوشش‌ پرتسل‌، استانبول ... قرآن شناسی ... قراء سبعه
575 نتيجه يافت شد  (0.13 ثانیه)
جعبه ابزار