1676 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... آباد (غرب محمدیه)، محمدیه، قاجاریه (شرق عودلاجان)، بازار، عودلاجان ... بوده‌اند. رعیت از طایفه قاجار، اصفهانی، آذربایجانی، کاشانی، ... تهران دارالخلافه ... آقا محمدخان قاجار در نوروز 1175ش، در ... عامیانه. ... =نثر= ... دوره قاجاریه با نثرِ بازگشت نیز پیوندی ...
2
... اطلاق می‌شود. ... معرفی قاجار ... قاجار در لغت به معنای استخوان ... بوده‌اند ... ظهور قاجارها در ایران ... قاجارها از اواخر قرن نهم ... کور کردند. ... قباد خان قاجار ... قبادخان قاجار، فرزند بوداق‌خان ... از تشکیل سلطنت قاجاریه، زندگی عشایری قاجارها به یکجانشینی بدل ...
3
... دروازه شمالی تا دوره محمدشاه قاجار به نام «دروازه اسدالدوله» ... لشکریانش به اسارت محمدحسن‌خان قاجار درآمدند. محمدحسن‌خان اسیران ... ایران شناخته شد. ... دوران قاجاریه ... تهران جزئی از فلات ... ‌آباد (غرب محمدیه)، محمدیه، قاجاریه (شرق عودلاجان)، بازار، عودلاجان و ...
4
... مازندرانی و ابقای محمدخان قاجار دولو در مقام بیگلربیگی ... حسینقلی‌خان عزالّدینلویِ قاجار که از بزرگان قاجاریه بود، مأمور ... (4) پاکروان، امینه، آغامحمدخان قاجار، رجال ایران، تهران، زوار، ... ، برگرفته از مقاله «آقامحمدخان قاجار»، شماره298 . ... مقالات_دانشنامه ...
5
... رواج یافت است. ... نگارگری دوره قاجار ... هسته مرکزی نگارگری در تهران ... حضرت شاهنشاهی خانه‌زاد عبدالله قاجار دارالخلافه ناصری و عکاس‌خانه ... مدرسه مبارکه دارالفنون، عبدالله قاجار. مجموعه‌ای از عکس‌ ... خان سوروگین، عکاس معروف دوره قاجار ظاهراً همراه مظفرالدین شاه، یا ...
6
... پسرش، آقامحمدخان (سر‌سلسله قاجاریه) را به نیابت ... تبریز بود. ... دوره قاجاریه ... آقامحمدخان قاجار در اواخر سال 1205ق ... مرآة البلدان در دوره قاجاریه 5 ‌دولت روسیه، انگلیس، ... ۱۳۱۳ش. (139) نادر میرزا قاجار، تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز ...
7
... || | مساحت:: ... از روی کار آمدن قاجار، آقامحمدشاه قاجار دستور داد تا گنبد ... شاه، محمدعلی‌شاه و احمدشاه قاجار. مقابل مقبره آنها، قبر ... ه. ق) فرزند مظفرالدین‌شاه قاجار. - سیدمحمدباقر رضوی کشمیری ( ...
8
... توصیف اجمالی نقاشی دوره قاجار ... آنچه به نقاشی قاجار معروف است، با ... این نقاشی‌ها مخصوص پادشاهان قاجار، شاهزادگان، وزرا و دیگر ... حسین بهزاد" هنرمند بزرگ دوره قاجار، سهم بزرگی در نوآوری ... -موضوعیتاریخایرانبعد-از-اسلامقاجاریهنقاشی-دوره-قاجار__a-1331-46346-9461- ...
9
... و درویش نامدار عصر قاجار و نویسنده کتاب معروف طرائق ... قاجار ، شاهزاده و دولتمرد عصر. قاجار و فرزند فتحعلی شاه قاجار، ... از خصوصیات کارگزاران فاسد رژیم قاجار. ... سومین دفتر ... سومین ... اثر روحانی نویسنده و سیاستمدار قاجار، میرزا رفیع نظام العلما تبریزی ...
10
... ادبی میرزا محمود قاجار، شاهزاده و دولتمرد عصر. قاجار و فرزند ... از خصوصیات کارگزاران فاسد رژیم قاجار. ... سفرنامه های دفتر سوم ... اثر روحانی نویسنده و سیاستمدار قاجار، میرزا رفیع نظام العلما تبریز ... نگارش یک دولتمرد ناراضی عصر قاجار در آذربایجان؛ یعنی محمد علی ...
1676 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار