25787 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... زوجه که نه‌ قابل اسقاطند و نه قابل نقل و انتقال ... محقق نایینی هرگاه در «قابل اسقاط بودن» امری تردید ... که در قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط تردید ... نیز هست؛ زیرا وقتی قابلیت ذاتی خیارات به واسطۀ ... «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شده، قابل اسقاط و نقل و انتقال ...
2
... مبتنی بر استنتاج قابلیت تشخیص مستقیم توجیه از قابلیت تشخیص مستقیم دلیل ... معتقدند که عوامل باورسازی که قابلیت اعتماد بالایی دارند، یعنی ... بسیاری از برون‌گرایان، «قابلیت اعتماد» برای تامین چنین احتمالی ... دلیل کافی یا استدلال‌ غیر قابل نقض. ... استدلال چهارم ... در ...
3
... القمر یبقى على النور التام ّ قبل المقابلة وبعدها زماناً کثیراً, وکذلک ... در این مورد (قابلیة الرؤیة) و (قابلیة السماع) یا امکان ... ظهور الهلال وتکوّنه وبلوغه مرتبة قابلة للرؤیة بالعین المجرّدة. ووجه ... الطریق هو الهلال البالغ مرتبةً قابلةً للرؤیة بالعین المجرّدة، لا ...
4
... را دارا باشد. 2. قابلیت ذاتی برای‌اندازه‌گیری ... داشته باشد. 3. دارای قابلیت مساوات و عدم مساوات ... تاست: 1. عدم قابلیت مضاده؛ کمّ قابل مضاده نیست؛ یعنی ... اند از: 1. قابلیت مضاده؛ کیف قابلیت مضاده دارد؛ یعنی دارای ... متقدم و متاخر. 2. قابلیت انعکاس بعضی بر بعضی ...
5
... در تشریعاتی که قابل اسقاطاند و تشریعاتی که قابل اسقاط نیستند، تحقیق ... ؛ زیرا اولویت ذاتی شخص، در مقابل غیرخداوند است، وگرنه خداوند از ... . چه‌بسا ملکیت از این قبیل باشد. ... برهان دوم ... اختلافات ... اثبات شود، و از قبیل حیوان (که این قابلیت را ندارد) نباشد ...
6
... قلمرو حاکمیت همان کشور صادرکننده قابلیت اجرا دارد. زیرا احکام صادره ... امریکایی؛ که مبتنی بر اصل قابلیت اجرای احکام خارجی است. ... سیستم ... سیستم فرانسه اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی یا شناسائی ... باشد، حکم خارجی در ایران قابل اجرا نخواهد بود. ... پانویس ...
7
... علم اصول و قواعد فقه ، قابلیت تحلیل عقلی را خواهند داشت ... نوشتار معیار عقلی بودن قضایا، قابلیت اقامه برهان و استدلال برای ... . البته نیازمندنبودن، به معنای نفی قابلیت نیست. مسائل بسیاری هستند که ... منه أو إقرارها من قبله، ولو من قبیل عدم ردعه عنها مع ...
8
... تفویض می‌کند و در قبال مقام اجتماعی از او مسئولیت ... فرد متناسب با توانایی و قابلیت اکتسابی یا ذاتی خود بتواند ... هر فرد مطابق توانایی و قابلیت جسمی و ذهنی و ... آن که با لیاقت و قابلیت فرد مبتنی باشد تحت تاثیر ... انتظار جامع از فرد در قبال ایفای وظایف اوست، گاهی ...
9
... ‌ای را هم که قابل قبول ندانستیم؛ در نتیجه یک ... ندارد. روایات زیادی از این قبیل داریم. در روایت. حرمت ... دهند. پس این دلیل قابل قبول نیست. تفاوت دو نکته ... آقای فاضل ... اباحه ظاهری، قابل جمع با حرمت ثانوی است ... است. 3. شخصیت‌هایی از قبیلِ: ابن عباس. مجاهد. ...
10
... آن است که این قابلیت تحول پذیری معنایی اقتضای ... آیند. وی با ایجاد تقابل میان رویکرد غیرتاریخی به ... شواهد تاریخی نیستند و قابلیت تاویل مجازی (در اینجا ... گذشته تعلق دارند و فاقد قابلیت بازسازی معنایی‌اند. ... و مطلق « غیب » در مقابل « شهادت » باید انکار و ...
25787 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار