4 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... ژوستینین ... این جریان‌ها، فرمانده رومی «فیلیپیکوس باردان» بر ضد امپراتور شورید ...
2
... روم شرقی) مستقر بودند و فیلیپیکوس (حک: 711ـ713)، امپراتور روم شرقی ...
3
... سمرقند توسط قتیبة بن مسلم. * فیلیپیکوس باردان، سردار بیزانس، ژوستینین دوم ...
4
... کرد. * برکنار کردن امپراتور روم، فیلیپیکوس باردان و نصب دستیارش انستاس ...
4 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار