189 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
1
... استعاره و گاهی از راه فن ارداف وارد شود، یا به صورت ...
2
... ، معنا و تأویل در یک ردیف آمده است. ... ابن قتیبه ... ابن ... است ... فعالیت‌های بزرگان ... فن الشعر ارسطو ... به نوشته ابن ... ندیم ، فن الشعر ارسطو را ابوبِشر مَتّی ... عبدالحسین آق اِوْلی، دُرَرالادب: در فن معانی، بیان، بدیع، (شیراز 1334 ...
3
... لحاظ لغت، «حدیث» را مرادف «کلام» می‌داند و می ... و... و خبر را عالمان فن حدیث، مترادف حدیث دانسته‌اند ... از محدثان نیز بر این ترادف تصریح کرده‌اند. ابن ... حجر می‌گوید: نزد عالمان فن حدیث، خبر و حدیث مترادف ... بوده و ازنظر برخی، در ردیف سنن قرارگرفته است. ... تدوین صحاح ...
4
... ، تتمیم ‌، مبالغه ‌، مساوات ‌، اشاره ‌، اِرداف ، تمثیل ‌ و مطابقه‌ (که‌ بعدها ... اعجاز قرآن ‌ گردد. ... فن بدیع در ‌البدیع‌ فی‌ نقد ... این‌ اثر 28 فن به‌ 26 فن سکاکی‌ افزود. ... ، عروض‌ و قافیه‌ با فن بدیع‌، تألیف‌ کتابهای‌ ...
5
... و النحل وی را در ردیف کندی، ابن‌مسکویه، ابوسلیمان سجستانی ... این فن مهارت داشت، تا آن‌جا که او را هم‌ردیف ...
6
... ، در فن بلاغت . این اثر از یک سو کتابی در ردیف کتابهای ...
7
... ، نوع‌آوری بدیعی در این فن است. در ارتفاع 30/ 1 ... از زمین، گرداگرد اتاق، یک ردیف کتیبه روی سنگ مرمر سیاه ...
8
... الواقعة ... انجامین واژه (واژه ی ردیف)، در آیه ی نخست این ... ـ با بهره گیری از دو فن تشابه (همانند آوری) و ... واژه، در موضع کلمه ی ردیف برنشسته است. «المطففین» به ... که در موضع کلمه ی ردیف برنشسته و مضامین سوره ـ ... در جایگاه نخستین کلمه ی ردیف برنشسته است: «هل اتاک ...
9
... یافته است. ... گزارش محتوا ... فن اول کتاب، مشتمل است بر ... نظری علم پزشکی. این فن در چهار جزء تدوین یافته ... نبض و کتاب بول. فن دوم کتاب «الشامل»، دارای چهار ... مطرح شده در این فن نمی‌دانیم. فن سوم، مشتمل بر ... لو باسمه فقط و ربما ترادفت الاسماء و کان الدواء ...
10
... شاه شوند جفای عشق کشیدن فن سلاطین است‌) سهروردی از ... سلجوق نیای این دودمان از فن نجوم و دیگر شعب ... افراسیاب عنایت‌ها دید در فن شعر شاگرد رضی‌الدین نیشابوری ... و هیاکل النور نزد اکابر فن مشهور و منظور است، ... می‌توان او را در ردیف بزرگ‌ترین راهنمایان بشر ...
189 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار