1700 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... ‌اند. ... حکم فقهی فروختن خرمن ... فروختن كالاى پيمانه‌اى، ... ديده شود. از اين رو، فروختن خرمن گندم يا جو ... در صورت معلوم بودن، فروختن بخشى مشاع از آن ... صورت مجهول بودن، فروختن بخشى مشاع از آن يا ... است. ... فروختن خرمن همجنس به مساوی ... فروختن خرمنى از ...
2
... معاملى (= داد و ستدى) همان فروختن چيزى است به چيز ديگرى ... عينى و خارجى باشد؛ مانند فروختن يک من گندم در برابر ... اين گونه ربا تنها در فروختن نيست، بلکه در ديگر ... که راه دوم، همان فروختن چيزى با چند برابر بهايش ... است. اين راه همان فروختن چيزى است درکنار وام به ...
3
... ، ثلاثی مجرد شراء در معنای فروختن، ثلاثی مزید اشتراء در معنای ... آن داشته باشد؛ ازاین‌رو، فروختن برده‌ فراری که فروشنده، قدرت ... اشاره می‌شود. ... معامله سفیهانه ... فروختن کالا به بیشتر یا کمتر ... (به عنوان مثال، بایع، مدّعی فروختن یک پیراهن به یک درهم ...
4
... است و یا پول. فروختن کالای سلفی در ازای ... همه، همچنین بنابر مشهور فروختن کالای سلفی در برابر کالای ... سلف در پول ... لیکن فروختن پول سلفی در ازای پول ... رسیدن اجل ... 1) آیا فروختن کالای خریداری شده به سلف ... فروش شیره انگور به سلف ... فروختن شیره‌ی انگور به سلف ...
5
... ترى نـگـريـسـتـه اسـت. دربـاره فروختن و نفروختن سلاح به غير مسلمانان و ... تصميم بگيرد که آيا فروختن و يا نفروختن به صـلاح امت اسلامى ... را مى‌دهند، يا خير. فروختن و نفروختن سلاح به کافران و ... او در امان هستيم، اسلحه فروخت. ... پرسش دوم ... امـام خـمـيـنـى در ...
6
... گزیده سخن آن که : فروختن مال به مال را اقسامی ... جنس ربوی باشد، مانند: فروختن جامه به گندم. از ... » ظاهر این است که فروختن اسلحه، به طور مطلق، ... هنگام بر پایی جنگ، فروختن اسلحه به دشمنان شرک ... کردن فروشنده به تسلیم جنس فروخته شده، امری است عرفی. ...
7
... معلوم گردد که کنیز هنگام فروختن باردار بوده معامله باطل ... برده می‌ماند. ... فروختن امّ ولد ... فروختن امّ ولد و نیز ... پرداخت آن را جز با فروختن کنیز نداشته باشد. ... کنیز برده‌اند و فروختن آنان در حیات مولا ... ، قیمت کنیز پس از فروختن وی یا خود کنیز ...
8
... مالک در مال خود- به فروختن، بخشیدن و جز اینها- ... شده است. ازاین‌رو، آتش افروختن در ملک خود هنگام وزیدن ... مى‌باشد.چنین تصرّفى (به فروختن، بخشیدن، وجه المصالحه قرار دادن ... بر ملکیت‌ شخصى از قبیل فروختن، بخشیدن، وقف کردن، گرو گذاشتن ...
9
... مستلزم دور است؛ زیرا فروختن کالا به فروشنده توسط خریدار ... او نیز متوقف بر فروختن مجدد کالا به فروشنده ... ملکیت خریدار متوقف بر فروختن مجدد آن به فروشنده نیست ... شرط فعل، مانند دوختن، فروختن و آزاد کردن، اختلاف است ... دوختن یا نباشد، مانند فروختن و آزاد کردن، یا ...
10
... که راهن می‌خواهد، فروخته نشود؛ هرچند به چند برابر ... مشهور، صحّت تملک و فروختن آن، امکان تحویل و نیز ... و اجاره دادن و فروختن و غير آن از تصرفاتی ... کند، هرچند راهن در فروختن مال رهنی یا استیفای دین ... را به قیمت متعارف فروخته و حق خود را ...
1700 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار