185 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... معناى ويژه در پيمودن هشت فرسنگ، گذارده، ناگزير بايد ... والمكاريون.)59 زيرا هشت فرسنگ، مقدار حركت شترداران و ... يك بريد، هشت فرسنگ و چهار فرسنگ است، همان گونه كه ... . و بريد ، چهار فرسنگ است و فرسنگ ، سه ميل. پس ... هشت فرسنگ راه، يا چهار فرسنگ رفت و چهار فرسنگ برگشت، ...
2
... ویژه در پیمودن هشت فرسنگ، گذارده، ناگزیر باید ... الجمّالون والمکاریون.) زیرا هشت فرسنگ، مقدار حرکت شترداران و ... یک برید، هشت فرسنگ و چهار فرسنگ است، همان گونه ... . و برید، چهار فرسنگ است و فرسنگ، سه میل. پس ... هشت فرسنگ راه، یا چهار فرسنگ رفت و چهار فرسنگ برگشت ...
3
 
4
... از وَرثان تا دَرمان سه فرسنگ و از درمان تا ... بیلقان نه فرسنگ، سپس تا بردعه چهارده فرسنگ و از ... بردعه تا بذ سی فرسنگ فاصله بود. ظاهراً جاده ... که «بردع شهری بزرگ است، فرسنگی در فرسنگی باشد... در عراق و ... روز بود مقدار یک فرسنگ در یک فرسنگ، از عراق و خراسان ...
5
... ‌ طول‌ آن‌ 20 فرسنگ و عرض‌ آن‌ 15 فرسنگ بوده‌ است‌؛ ... استخر تا حفر را 7 فرسنگ، و از حفر تا ... دریاچه‌ را 5 فرسنگ دانسته‌ است‌. احتمال‌ می ... طول‌ دریاچه‌ 12 فرسنگ، عرض‌ آن‌ 7 فرسنگ و دور آن‌ ... /15م‌، دور آن‌ به‌ 20 فرسنگ کاهش‌ یافته‌ است‌. ... فهرست ...
6
... و با فاصله دو فرسنگ از آن در زهرکَش خندقی ... دیگر، و سپس در دو فرسنگی زهرکش، در دوالرود (یا ... سوم افشین تا البذ یک فرسنگ بیش‌تر فاصله نبود. ... فاصله برزند تا اردبیل پانزده فرسنگ بوده است که آن را ... آذربایجان با اَران) نیز چهارده فرسنگ فاصله داشته اند. ... برزن در ...
7
... . مساحت آن دوازده فرسنگ در دوازده فرسنگ بود و گرداگرد آن ... آن نیز دیواری، نیم فرسنگ در نیم فرسنگ، قرار داشت. بقایای این ... 636 در ده تاراب، سه فرسنگی شهر بخارا، بر ضد ... نزدیک بخارا تا کراسنووُدْسْک 150 فرسنگ فاصله بود. در 1313/ ... دور ارگ آن به نیم فرسنگ می‌رسید و «دو ...
8
... دیواری به طول 12 فرسنگ با 12 دروازه وجود داشت ... شهر تا صنعا هزار فرسنگ و از بغداد تا ... افریقیه هزار فرسنگ و از سیستان تا ... دریا 200 فرسنگ است. یاقوت نیز به این ... روستای نزدیک آن 8 فرسنگ در 4 فرسنگ بود که برمکیان ...
9
... نهر سریا، در یک فرسنگی اَذْرَمه، و عرض ... و برقعید را شش فرسنگ و مسافت میان برقعید ... و اذرمه را شش فرسنگ گفته است بنابراین، طول ... باعربایا حدود دوازده فرسنگ بوده است. اما عرض ... در کنار دجله در شش فرسنگی موصل قرار دارد. بنابراین، ...
10
... طهران» قریه‌ای در یک فرسنگی ری بوده است. علاوه بر ... هر دو لشکر مسافت نیم فرسنگ بود». این نکته که ... است: میان این دو یک فرسنگ فاصله است. تهران روستایی ... . درازای این بارو، یک فرسنگ یعنی حدود 6 هزار گام ... و نسبت به تعلیمات فرنگی سرسنگین. ... آموزش سنتی ... در ابتدای ...
185 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار