263 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... را خاطرنشان كنيم: ... اثبات علت غائی برای افعال اختیاری ... اثبات علت ... ایشان نیست. ... تعریف مختار علت غایی ... معمولا فلاسفه علم به نتیجه ... انجام کار نداشته است علت غائی کار وی نخواهد بود. ... عرض یکدیگر. ... خلاصه بحث علت غایی ... (1) هیچ کار اختیاری بدون ...
2
... ‌کنیم. ... نظریه ارسطو درباره علت غائی ... ارسطو در کتاب اول مابعدالطبیعه ... و غیر استکمالی فاقد علت غائی خواهند بود. ... چهارمین نقد ... اثبات ... اگر افعال طبیعی دارای علت غائی نباشند پدیده‌هایی اتفاقی خواهند ... غایات حرکات است نه علل غائی. اصولا طبق نظریه اصالت ...
3
... باید مفهوم نظم غایی روشن گردد. ... نظم غایی ... اگر گروهی ... انتقادات به برهان غایی ... گذشت که برهان غایی یکی از تقریرهای برهان ... است. ... تقریر برهان غایی از راه علت غایی ... برخی اندیشمندان تقریر ... پژوهه، برگرفته از مقاله «برهان غایی». ... فلسفه اسلامی رده ...
4
... خواهیم کرد. ... هدف و علت غائی ... هدف که در لغت ... اختیاری نباشد یا علت غائی نداشته باشد بلکه آنچه ... مصداق علت فاعلی و علت غائی ذات فاعل خواهد بود. ... بالتجلی. و علت غائی در حقیقت امری است در ... علت فاعلی و علت غائی برای افعال الهی همان ذات ...
5
... دارد. برای مثال، علاقه غایی در فلسفه‌های مادی معنا ... مواهب عالم (علاقه و رابطه غایی) وجود دارد. ... اصل هماهنگی ... مردم اعلام شود، علاقه غایی بین انسان و مواهب طبیعت ... چیست؟ حق براساس علت غایی مبنای طبیعی دارد. آثار ... تنها براساس اصلِ علت غایی تبیین شدنی است و ...
6
... غایت (علتِ غایی) می‌باشند. ... تعریف علل غایی ... علت غایی، چیزی است ... داده‌ایم. ... معلول و علت غایی ... اینکه هر معلولی، دارای علت ... معلولی دارای غایت و علت غایی است. ... فعل ارادی ... فعلِ ... می‌توان گفت، علت غایی فعلِ قصد ضروری، حصول لذت ...
7
... اینکه هر معلولی، دارای علت غایی نیز هست، امری تردید ... هر معلولی دارای علت غایی هست. علت غایی، چیزی است که ... است. ... فعل باطل و علت غایی ... در عرف ، چنین تصور ... از وقوع فعل، علت غایی محقق باشد و تنها جایگاهی ... نتیجه گرفت که چون علت غایی وجود نداشته، کار به ...
8
... سخن بگوییم. 3. نظم غایی: ساختارهایی که برای ایجاد یک ... هماهنگ شده‌اند، نظم غایی دارند. نمونه نظم غایی، موجودات زنده یا ... سایر مخلوقاتش گردانید. ... برهان غایی ... تاکید برهان غایی بر هماهنگی و نظم ... سبز رویاندیم و ... برتری برهان غایی ... از آن‌جا که ...
9
... که انسان باید حقایق غایی و نهایی را ورای ... جهان، مبتنی بر علت غایی بود؛ یعنی غایت حرکت ... . از این روی، علّت غایی از دیدگاه فیلسوف و متکلم ... رهنمون گردید (برهان علّت غایی یا غایت شناختی) همچنین ... در جهان به عنوان علّت غایی بالذات و فرجامین، نیز ...
10
... کردن تفسیرهای علّی بر تفسیرهای غایی. تئوری تحوّل انواع، ... خود، به زدودن تفسیرهای غایی و جانشین کردن تفسیرهای ... علّی به‌جای تفسیرهای غایی بپردازد، باید به نویسنده ... هیچ دانشمندی نباید تفسیر غایی از جهان طبیعت داشته ... ناچار است علت غایی و تفسیر غایی از جهان را ...
263 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار