60 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... 1142م‌ ابن‌ عریب‌ از طرف‌ علی بن یوسف بن تاشفین به‌ مراکش‌ احضار شد و ... «مریدین‌» به‌ نام‌ محمد بن یحیی‌ شلطیثی‌ معروف‌ به‌ ابن ... شلب‌ به‌ پیشوایی‌ محمد بن عمر بن منذر دعوت‌ او را ... ابن‌ قسی‌ سفیری‌ نزد عبدالمؤمن‌ بن علی نخستین‌ خلیفه موحدون ‌ که‌ ...
2
... شد تا به درمان علی بن یوسف ابن تاشفین بپردازد. گویا این ملاقات در ... به دستور ابوحفص عمر بن یوسف بن تاشفین که از جانب علی بن یوسف، برادرش، به عنوان ... التیسیر اشاره کرده است که علی بن یوسف بن تاشفین به سبب کینه و عداوتی ...
3
... ظهور شیخ عبداللّه‌بن یاسی ن، امارت یوسفبن تاشفین، فتوحات و جنگهای ... اندلس ، ویژگیهای امیرالمسلمین تاشفین علیبن یوسف و لشکرکشیهای او به اندلس ... دوره تاشفینبن علیبن یوسف و ابراهیم‌بن تاشفین ، ویژگیهای حوادث دوره عبدالمؤمن‌بن علی موحدی ...
4
... سده ششم در حفریات کاخ علیبن یوسف تاشفین به دست آمده‌است. طراحی ... در خانه بازرگانی به نام بن‌براهیم الحرار. نویسندگان مذکور از ...
5
... بنیانگذار ... این مسجد را یوسف بن تاشفین (متوفی 500)، دومین فرمانروای ... اول ... ابتدا به دستور یوسف بن تاشفین شبستان ساخته شد. این ... مرحله دوم، زیر نظر علی بن یوسف گنبد جلوِ محراب با ... ، دوله المرابطین فی عهد علی بن یوسف بن تاشفین: دراسه سیاسیه و حضاریه ...
6
... حکومتی علی بن یوسف ... پس از مرگ یوسف بن تاشفین در 500 هـ.ق. فرزندش "علی بن یوسف" به ... مرابطین در عصر علی بن یوسف ... دولت مرابطین در عصر "علی بن یوسف" به اوج خود ... شد تا در عصر یوسف بن تاشفین و فرزندش علی چندین ضرابخانه در شمال ...
7
... نزد سلطان‌ مرابطی‌ مراکش‌ یعنی‌ علی بن یوسف تاشفین سعایت‌ نمودند و سلطان‌ را ... ‌ خلکان‌، وفیات‌. (6) ابن‌ زیات‌، یوسف، التشوّف الی‌ رجال‌ التصوّف‌، به‌ کوشش ...
8
... نزد سلطان‌ مرابطی‌ مراکش‌ یعنی‌ علی بن یوسف تاشفین سعایت‌ نمودند و سلطان‌ را ... ‌ خلکان‌، وفیات‌. (6) ابن‌ زیات‌، یوسف، التشوّف الی‌ رجال‌ التصوّف‌، به‌ کوشش ...
9
... مراکشی" نسب او را به «علویان» می‌رسانند. ابن تومرت در ... درگیری مرابطین و پیروان محمد بن تومرت که به سبب تاکید ... شهر مراکش پیش آمدند؛ ولی "علی بن یوسف تاشفین" خلیفه مرابطین در آن زمان ... شدند. پس از عبدالمؤمن فرزندش "یوسف" به مدت 22 سال حکومت ...
10
... هنگامی که مرابطون به رهبری یوسف بن تاشفین به تسخیر اندلس و تشکیل ... گرفتند. در این اثنا علی بن راشد مغراوی نیز یک چند ... /۱۹۸۰م. (5) ابن سعید، علی، الجغرافیا، به کوشش اسماعیل عربی ... فی افریقیا الشمالیة، ترجمۀ محمود علی عامر، بیروت، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۹م. ...
60 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار