2258 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
 
2
... فلکی دانست. ... توضیح درباره علم هیئت ... علم هیئت و یا علم فلک، مبتنی بر قواعد ... (غیر از رؤیت هلال) سخن علماء هیئت را اگر اطمینان آور باشد ... ‌اند و به مشرب عالم محقّق در علم هیئت سخن گفته‌اند. چه ... منجمان است. بنابراین، به نظر عالمان هیئت و نجوم، سه حد قطعاً ...
3
... فقط از ابتکارات مسلمین در علم هیئت بحث می‌شود. نخستین ... ستاره‌شناسان مسلمان پایه معلومات هیئت را مانند علم شیمی بر اساس تجربه ... جرح و تعدیل مینمودند. علم هیئت در اسلام تاریخ مفصلی دارد ... رسانی حوزه، برگرفته از مقاله «علم هیئت یا نجوم بین مسلمانان»، تاریخ ...
4
... آینده، دست یافته است. ... هیئت مشاوران علمی ... هیئت مشاوران علمی براساس اساسنامه به پیشنهاد ... مدیرعامل و تصویب هیئت امنا انتخاب ...
5
... حضار تصمیم گرفتند با تشکیل هیئتی هفت نفری، مرکّب از سیدمحمدرضا ... جبهه تا تیر 1331)؛ سازمان هیئت علمیه تهران، متشکل از عده ای ... از اعلام آنها، گفتگو میان علم و سران جبهه قطع شد. هیئت اجرایی ... . (17) جبهه ملی ایران، هیأت اجرائی، اعلامیه هیأت اجرایی جبهه ملی در هفتم ...
6
... جمعی از محققان علوم نجوم و هیئت و سایر دانش‌ ... حوزه که هم از علوم هیئت و نجوم مطلع‌اند ... است کسی که اطلاعی از علم هیئت ندارد بتواند مانند ایشان ... دلیل بی اعتنایی به علم هیئت و بر اثر ناآشنایی ... بدون اطلاع از مسلّمات علم هیئت و نجوم بسیاری از ...
7
... بودن زمین که در علم هیئت مطرح است منافات ندارد. ... افلاک است، چنانکه در علم هیئت آن روز مطرح بوده است ... یس، صدرالمتالهین مباحثی از علم هیئت، مثل کروی بودن زمین و ... ‌اند که در حوزه علم هیئت و نجوم قرار داشته ... و خارج از مقوله علم هیئت بوده‌اند، حجم کمتری ...
8
... هند شناسان است. ... فعالیت علمی ... نخستین فعالیت علمی بیرونی رصدی در حدود ... ابطالش مشکل است. مهندسان و علمای هیئت که اعتماد و استناد ایشان ... و یعقوب بن‌ طارق با هیئت علمی سند و چگونگی آشنایی مسلمانان ... و اگر کسی که در هئیت عالم نظر می‌افکند، آنچه را ...
9
... با شش مقاله و هیئت با سیزده مقاله تنظیم شده ... یکی از علوم ریاضی، بلکه اولین علم از علوم ریاضی است ... و در کنار علم حساب، هندسه و علم هیئت قرار داده است ... گردید. ... بخش چهارم هیئت ... بخش هیئت ریاضیات شفا که مفصل ... کتب دیگری نیز در علم هیئت تالیف کرده است که ...
10
... از جمله شامل طب، نجوم، هیئت عالم، هیئت حیوان، تشریح اعضا، سحر و ... این آیات مستلزم دانستن حقیقت هیئت عالم و ترکیب آسمان‌ها و ... مختلف مانند هندسه، هیئت، جبر و مقابله، نجامت (علم گردش ستارگان)، خیاطی ...
2258 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار