10434 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... ‌کنند. ... فعالیت‌های اجتماعی‌ و علمی ... فعالیت‌های اجتماعی‌ و علمی ابن‌رشد ... ، هر چند آغاز فعالیت‌های اجتماعی‌ و علمی وی در دوران ... پذیرنده‌ است‌، دوم‌ عقل‌ فَعّال یا فاعل است‌، سوم‌ عقل‌ حادث‌ ... باید به‌ وظیفه عقل‌ فعال (یا فاعل) بنابر نظریات‌ ابن‌رشد، ...
2
... علم فعلی (مقابل انفعالی) علم فعلی (مقابل ذاتی) علم فعلی الهی (مقابل انفعالی) علم فعلی الهی (مقابل ذاتی) علم فعلی قدری علم فعلی قضائی علم ...
3
... فعل نفس است و تحت مقوله علم (یعنی از مقوله انفعال ... یا از مقوله کیف، بنا بر این‌که علم ... ، و فعل نفس است، پس تحت مقوله علم (انفعال یا کیف ... امکان نقیض آن بالفعل نیست. 3) تصدیق اقناعی ... به تصدیق، اعتقاد دیگری بالفعل یا بالقوه وجود دارد ...
4
... منفعل بودن فاعل و عاقل، علوم به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1. علم فعلی: علمی ... دیگر و علم سایر علل به معلولهای خود. 2. علم انفعالی: علمی است که ... وجود معلوم در خارج، مبدا حصول علم به آن معلوم گشته ...
5
... تازه بر کیفیتی که فعلی از افعال از آن صادر ... ابداعه علی هیئة مترتبة لفعل من الافعال» و نیز با تعبیر ... به مرتبه عقل بالفعل نرسد امکان فعلیت و جولان عقل ... آغاز تولد خالی از هرگونه معلوم بالفعلی می‌دانند. برخی از ... غایب نیست؛ زیرا غیبت فعل از فاعل و صنع از ...
6
... نیز باید بالقوه‌ باشد، نه‌ بالفعل. ..، اما گروهی‌ این‌ ... حالات‌ مختلف‌ بوده‌ (چون‌ فاعلی، مفعولی، اضافه‌، ندا،...)، و در ... مقلوب‌ گاهی‌ «را» که‌ علامت مفعول صریح‌ است‌، میان‌ دو ... ، مسندیا مسندٌالیه‌، فاعل یا مفعول، مضاف‌ یا مضاف‌ٌالیه‌ ...
7
... انجام دادن تکالیف شرعی و فعل لطف به مقتضای حکمت الهی ... نظام خلقت، به دو گونه فاعلی و غایی امکان پذیر است ... امام دانسته‌اند. البته، آنان علم بالفعل به همه احکام را شرط ... همه معارف و احکام اسلامی علم بالفعل و خطا ناپذیر داشته باشد ...
8
... ؟ علم فطری علم فعلی (مقابل انفعالی) علم فعلی (مقابل ذاتی) علم فعلی الهی (مقابل انفعالی) علم فعلی الهی (مقابل ذاتی) علم قابل ...
9
... : ... علم فعلی نه انفعالی ... مبنای این نظریه، بر تقسیم علم حصولی انسان به انفعالی و فعلی ... کننده اختراع یا تئوری دیگران، علم انفعالی گویند. در تولید کالا، نقش ... افرادی که علم فعلی داشته‌اند، اساسی و اصلی ...
10
 
10434 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار