3944 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... سخنی است آشکار.) 10. عقل قطعی مستقل، دلالت می‌کند که ... پذیرفتن ولایت اوست. 11.عقل قطعی غیر مستقل، دلالت می‌کند ... پیدا شود، به حکم عقل قطعی، براساس روح کلی حاکم ... این گمارش حکم قطعی عقلی است، با قطع نظر از روایات ... بر کسی به حکم عقل قطعی این مسأله یک مسأله ...
2
... قطع عادی قطع عرفی قطع عقلی قطع قطاع (اصول) قطع کثیر القطع قطع کشفی قطع کشفی موضوعی قطع متعارف قطع مخالف واقع قطع ...
3
... مى‌دهد که مستلزم حجیت عقل قطعى نظرى در استنباط احکام ... که در هیچ موردى احکام عقل قطعى با احکام شرع تعارض ... مواردى ظواهر شرع با حکم عقل قطعى منافات داشته باشد، این ... ، اما اگر این حکم عقلى قطعى بدون راهنمایى ولی خدا انجام ... ن دسته از احکام عقل قطعى را که بدون سماع ...
4
... تقدم دلیل نقلی بر دلیل عقلی قطعی را نمی‌پذیرد و بر ... حاصل می‌شود، اما دلیل عقل قطعی و یقین آور است. ظنّ ... که به راستی عقل و احکام قطعی عقلی بر مسند حجیّت ... نیست، بلکه خلاف قطع عقلی است. زیرا وقتی عقل حُسن یا قبح ... تفسیر از ملازمه عقل و شرع، حکم عقلی قطعی را بر دلیل ...
5
... مخالف حکم صریح عقل یا قرائن عقلی قطعی باشد بلکه عقل کمک کننده مفسر ... ‌های تفسیر قرآن با عقل و قرائن قطعیه عقلی است و این مورد ... تعارض حکم قطعی عقل با حکم قطعی شرعی عبارتند از: الف) عقل حجت باطن ... نظر گرفتن قرائن عقلی و عقلائی و علمی قطعی برای تفسیر یک آیه ...
6
... از مدرکات عقلی قطعی ... شاخصه هفتم: گاهی از مدرکات عقلی چه عقل نظری ... و چه عقل عملی اگر قطعی و ... دلیل شرعی قطعی یا دلیل عقلی قطعی اثبات شده باشد ... ، یا به اداراکات قطعی عقل نظری یا عقل عملی باز می‌ ...
7
... علیه هو بناء العقلاء و السیرة العقلائیة القطعیة من غیر اختصاصها بطائفة ... دلیل بر آن، بنای عقلا و سیره عقلائیه قطعی بدون اختصاص به طائفه ... علیه هو بناء العقلاء و السیرة العقلائیة القطعیة من غیر اختصاصها ... بر اصالت صحت، بنای عقلا و سیرة عقلایی قطعی است بدون این‌که ...
8
... می‌بریم چون بین حکم قطعی عقل بدون استنادآن به کتاب و ... شود. همچنین اصول دین که عقل قطعی آن را درک می‌کند ... که فکر می‌کرده، حکم عقل قطعی است، برگردد و توهمی بیش ... مقرر گردد و این را عقل قطعی می‌فهمد و حکم می ... است، ملازمه واقعی بین حکم قطعی عقل با حکم شرعی است، واز ...
9
... حلاله و حرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة و‌اندرست، چهار ... دلیل شرعی قطعی یا دلیل عقلی قطعی اثبات شده باشد ... آن، یا به اداراکات قطعی عقل نظری یا عقل عملی باز می‌گردد ... حجت‌های عقلی یا شرعی است که در موارد قطع یا ظن ...
10
... نیز می‌گوید: قرآن کریم قاطعانه این مبنا را که خداوند ... ‌توانستند به آسانی از نصوص قطعی موجود در قرآن و سنت ... نظر امامیه دلیل عقلی با فرض آن‌که قطعی باشد، هیچگاه با ... پیدا شد، یا آن دلیل عقلی، قطعی نیست و یا دلیل نقلی ... و البته می‌توان عقل قطعی را قرینه بر تصرف در ...
3944 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار