399 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... در موارد علم اجمالی یا شک در امتثال، گسترش یافت. همچنین ... است که در موارد قطع یا ظن یا شک در حکم شرعی، مقرر ... وظیفه شرعی یا عقلی مکلفان به هنگام شک در تکلیف ... می‌پردازد که یا استصحاب است، یا برائت یا احتیاط، یا ...
2
... در موارد علم اجمالی یا شک در امتثال، گسترش یافت. همچنین ... است که در موارد قطع یا ظن یا شک در حکم شرعی، مقرر ... وظیفه شرعی یا عقلی مکلفان به هنگام شک در تکلیف ... می‌پردازد که یا استصحاب است، یا برائت یا احتیاط، یا ...
3
... است؛ زیرا متعلّق، یا موضوع خارجی است مانند شک در طهارت آب ... معین، و یا حکم کلّی مانند شک ... در حرمت سیگار کشیدن یا نجاست ... را در 3 مرتبه قطع‌ ، ظن یا شک منحصر کرده‌ است، او بر ...
4
... حکمی‌ شرعی‌ - اعم‌ از حرمت‌ یا وجوب‌ - می‌نهاد و به ... مستقیماً متوجه‌ ایشان‌ نبوده‌ است‌، یا به‌ هر دلیل‌ دیگر، خود ... عقلی‌، بر سه‌ مرتبه قطع‌، ظن یا شک دانسته‌ است‌. شیخ‌ بحث‌ ... استصحاب‌، تخییر، برائت‌ و اشتغال‌ (یا احتیاط) را مطرح‌ کرده‌ که ...
5
... خواسته که تعارضات میان خود یا اختلافات خود با پیروان سایر ... است به حکم شرعی، قطع، ظن یا شک پیدا کند. احکامی که مجتهد ... و حرج، ضرر، اضطرار، اکراه، شک و جهلِ مکلف)، وضع کرده ... افزوده‌اند. ... أحکام وضعی مستقلّند یا منتزع؟ ... از جمله مسائل بحث ...
6
... . ... تعریف ظن ... ظن، صفت نفسانی انسان و مانند علم و شک است که ... احکام، به آن قطع یا ظن و یا شک پیدا می‌کند؛ در صورتی ... که به حکم ظن پیدا نماید، یا ... آن ظن از راه‌های معتبر ...
7
... مکلف به سبب آن، علم، ظن و یا شک به امتثال تکلیف واقعی ...
8
... به یقین یا ظن معتبر و یا شکی دیگر میدهد. و. شک هر یک ... از امام و مأموم با یقین یا ظن دیگری ... . بنابر این، اگر امام جماعت در شمار رکعتهای نماز شک ... دیگری اختصاص به صورت شک دارد یا صورت ظن را نیز دربر میگیرد ...
9
... :آیا قاضی، تنها با ظنّ و گمان یا شک ، می‌تواند نقض حکم ... را بخواهد یا نه؟ به دیگر ... یقینی دریافته باشد و یا این‌که فقط ظنّ و گمان ، می ... دیدگاه مشهور فقیهان، صرف ظن و گمان و یا شک، به تنهایی، اجازه ...
10
... به ترتیب موضوعات قطع، ظن و شک مطرح شده است. خاتمه کتاب ... به آن دارد، یا ظن و گمان و یا شک، و حالت چهارمی متصور ... نیست؛ زیرا وهم و ظن با ... نسبت به ظن نوعی مشکل می‌شود زیرا با شک شخصی اجتماع ...
399 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار