2873 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... مشخصی دلالت ندارد. ... ظرف زمانی مختص ... ظرف در این نوع ... بر دو گونه است: ... ظرف معرب ... ظرف معرب (اسم معرب ... علامت اعراب است. ... ظرف مبنی ... ظرف مبنی(اسم مبنی اسمی ... که ظرف واقع شود، ظرف متصرف است. ... ظرف غیر متصرف ... ظرف غیر ...
2
... دیگر قرآن کریم است. ... تعیین ظرفیت معنایی ... گاه مفسر فراتر از ... را موضوع خود داشته است. ... ظرفیت معنایی از نظر فلاسفه ... فلاسفه ... . ... ارتباط میان تفسیر قرآن و ظرفیت معنایی ... آنچه در ارتباط میان ... شده، کوشش مفسران برای افزایش ظرفیت معنایی است. روی آوردن برخی ...
3
... . ... تمایز ظرفیت معنوی و مادی ... تمایز ظرفیت معنوی و ظرفیت مادی ظرفیت مادی به ... معنوی هر چه مظروف بیشتر شود نه تنها از ظرفیت ظرف کاسته نمی ... ، جامع حقایق جهان امکان است. ... ظرفیت وجودی پیامبر ... خداوند به پیامبر ...
4
... . ... تمایز ظرفیت معنوی و مادی ... تمایز ظرفیت معنوی و ظرفیت مادی ظرفیت مادی به ... معنوی هر چه مظروف بیشتر شود نه تنها از ظرفیت ظرف کاسته نمی ... ، جامع حقایق جهان امکان است. ... ظرفیت وجودی پیامبر ... خداوند به پیامبر ...
5
... . ... تمایز ظرفیت معنوی و مادی ... تمایز ظرفیت معنوی و ظرفیت مادی ظرفیت مادی به ... معنوی هر چه مظروف بیشتر شود نه تنها از ظرفیت ظرف کاسته نمی ... ، جامع حقایق جهان امکان است. ... ظرفیت وجودی پیامبر ... خداوند به پیامبر ...
6
... پدیده ای زبانی ـ اجتماعی، ظرفیت نهفته ای برای تولید معنی ... قریحه او در به کارگیری ظرفیت نهفته متن. همه اینها ... حتی جزئی ساده از این ظرفیت معنایی را واگذارد، زیرا ... بسیار در تولید آن از ظرفیت متن. ... در موضوع احتکار ... شده، بدون آن‌که ظرفیت معنایی آن به بهره برسد ...
7
... مستقیم خداوندی توانسته است ظرفیت‌ها و توانمندی های ... و انسان به جهت ظرفیت ذاتی توانسته است آن ... تفاوت استعدادها و ظرفیت‌ها برای شخصی دور از ... آموز با توجه به ظرفیت و توان خود آماده ... معلم است تا با شناخت ظرفیت شاگردان و ...
8
... فردی محدود نمی‌کند، ظرفیّت‌های بسیاری برای فقه سیاسی ... ناهنجار و پلید»، «عدم ظرفیت مناسب در فقه شیعه برای ... قادر نیست از بسیاری از ظرفیت‌های فقه شیعه استفاده نموده ... مؤمنانه محدود که از ظرفیت‌های‌اندکی از فقه ... داشتن» و «استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بدون استفاده ...
9
... شناخت، کار استنباط از ظرفیت‌های مهمی محروم گشته و ... دیده و نتوانسته است از ظرفیت و پاسخ‌گویی کافی ... بوده است، از این ظرفیت و ذخیره عظیم باید استفاده ... تطبیق قواعد؛ ـ بهره‌گیری از ظرفیت‌های دلالی مختلف روایات و ... است که ما از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم. حوزه‌ ...
10
... می‌گویند. ... تعریف ... «ادات ظرفیت» در معنای « ظرف » ( زمان یا مکان ... الی: حرف جر در معنای ظرفیت ؛ مثل: (... لیجمعنکم الی یوم ... اسم است و گاه ظرف. معنای ظرفی آن مانند: (... لا تقدموا ... مشهورترین معنای آن ظرفیت است. در حقیقت، ظرفیت نیز معنای ...
2873 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار