1951 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... ‌آیند. ... ریشه ضرب المثل ها ... با تعمق در ضرب المثل های عرب ... حدیث و نیز ضرب المثل دیگر. ... مشهورترین مولفین امثال مستفیض از آثار ... آنها نیست، بلکه در انتخاب ضرب المثل‌ها جنبه آموزشی ، ... (1334ش)، شامل ضرب المثل های فارسی یا ضرب المثل‌هایی است که ...
2
... چهارم هجری و درباره امثال و حکم و به زبان ... دقیق نیست زیرا برخی ضرب المثل‌ها در غیر جایگاه ... ویژگی‌ها را در ضرب المثل‌های عربی فراهم آمده ... کرده است. اما برخی ضرب المثل‌ها در این کتاب در ... و در مواردی که قصه ضرب المثل موجود نبوده است، آنرا ...
3
... زبان عربی و در موضوع امثال و حکم نگارش شده است ... . ... معرفی کتاب ... کتاب حاوی ضرب المثل‌هایی است که از کلام ... از این ضرب المثل‌ها به عصر جاهلی بازمی گردد مثل مثل 75 و ... اموی هاست مثل ضرب المثل 130، 1386. ولی غالبا این ضرب المثل‌ها یادگار دوره ...
4
... تبار پدری است و این ضربالمثل که پشت‌پشتِ پدره، ... و زن‌ها تنها سازهای ضربی، مثل دایره و تمبک را ... ‌انجامد. معروف‌ترین ضربی‌های اندرونی، مثل «هوو هوو دارم ... کنند. به لهجه تهرانی ضربالمثل‌های متعددی نیز موجود است ... کارگیری پاره‌ای صنایع مثل تمثیل و نماد و اسطوره ...
5
... اکبر دهخدا ، به موضوع ضرب المثل‌ها و حکمت‌های ادب ... بر حدود سی هزار عنوان ضرب المثل، حکمت ، اصطلاح و کنایه ... - «مجموعه مختصر امثال» چاپ هندوستان که یکصد ضرب المثل از آن اقتباس ... و نویسندگان قدیم ایران ، ضرب المثلها را نه به صورتی که ...
6
... . این اثر مشتمل بر بیان ضرب المثلهای شایع و رایج عربی ... استفاده نموده است، بیان موضوعات ضرب المثل‌ها از جمله عناوین مطرح ... تالیفات مختلفی که در موضوع ضرب المثل انجام شده است و کسانی ... که مشتمل بر چهار ضرب المثل است، دارای تعداد مثل‌های کمی است ...
7
... سرکردن را بیاموزد. این ضربالمثل نیز حاکی از آن است ... که از آن در قالب ضربالمثل استفاده شده است. ... رواج ... و فراگیر بود که حتی ضربالمثل شده بود: «ان ... سرکردن را بیاموزد.» این ضربالمثل درباه شخص مجرّب کاردان به ... و...، تشبیه‌ها و ضربالمثل‌های به‌کاررفته در ادبیات ...
8
... الأمْثَالَ، این گونه است که خداوند مثل‌ها می‌آورد»، یعنی با ضرب المثل (مثل ... گناهانشان هلاک کردیم». ... مثل های قرآن ... گونه دیگر «ضرب المثل، مثل زدن» است و ... کافران را با ضرب المثل، حالت تجسمی بخشیده «مَثَلُ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ...
9
... مَثَل (ضربالمثل) بَدَل شده است و این از آن روست که مثل‌ها، ضربالمثل ... ‌ها، یا مثل‌های سایر (امثال سائره ... تمثیل در معنای خاص، داستان تمثیلی (allegory) است. داستان تمثیلی، به مثابۀ یک ضربالمثل (مَثَل ... ؛ نتیجۀ داستان = ضربالمثلِ «فلان طبلی میان ...
10
... سخن خود، از ضربالمثلی استفاده ‌کند، پس ارسال المثل عبارت است از ... که در ارسال المثل، شاهد مثال الزاماٌ یک ضرب المثل است، اما در ... تمثیل و اسلوب معادله شاهد مدعای گوینده، یک ضرب المثل ... نیست، بلکه مطلبی همه فهم‌تر است، مثلِ: می ...
1951 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار