582 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... قبول نباشد و دادوستد، بدون صیغه عقد ، انجام بگیرد گفته می‌ ... انجام پذیرفت و تنها اجرای صیغه عقد باقی ماند و آنان، کودک ... را در انشاء صیغه عقد وکیل کردند، دلیلی بر ... برداشته شده باشد. بنابراین، اجرای صیغه عقد توسط کودک اهل تمییز ، ...
2
... صیغه ویژه‌ای را لازم ندانسته‌اند، بیع معاطاة را از عقدها ... آیه کریمه دارای صیغه عموم و آن، همان واژه (عقود) است که ... مقداد، کنزالعرفان. (17) محقق کرکی، صیغ العقود، چاپ شده در: (رسائل محقق ...
3
... است. ... ارکان عقد ازدواج ... ارکان عقد ازدواج سه چیز است: ... صیغه ... عقد ازدواج تنها ... اجاره منعقد نمی‌شود. ... شرایط صیغه عقد ازدواج ... شرایط معتبر در صیغه عقد همچون ماضی ... در اجرا کنندۀ صیغه عقد شرط است. بنابراین، عقد غیر بالغ خواهد برای ...
4
... از آن‌ها نیازمند صیغه عقدی است که مشتمل بر « ... (ازدواج عملی بدون عقد و صیغه) همین‌طور صیغه عقد کتبی یا اشاره‌ای ... این حکم استثنا هستند.) صیغه عقد بنابر احتیاط لازم باید به ... قَبِلْتُ» لغت عربی را بفهماند. صیغه عقد، چه توسّط خود زوجین ...
5
... ديگر نيازمند صيغه خاص نبود و بدون صيغه هم جاري ... از انحلال عقد نكاح دائمی با صيغه خاص و ... 2- طلاق گیرنده 3- صيغه طلاق 4- اشهاد. به ... شود يا بصورت استماع صيغه و شنيدن آن، يا ... بدون نیاز به اجرای صیغه عقد می‌تواند دوباره بازگردد ...
6
... ‌با شد. بدیهی است اجرای صیغه عقد معامله از احکام الزامی نیست ... مداخله‌ای در انعقاد عقد کفالت ندارد. ... صلح ... صلح عقدی است که برای ... از شرکت (شرکت اختیاری) عقدی از عقود معاوضی و مالی می‌باشد ... معلوم است که باید عقد مزبور مانند عقود دیگر دارای شرایط اساسی ...
7
... از جاری شدن صیغه عقد مدتی را تا ... می‌شود و اگر صیغه عقد شرعی به طور صحیح ... جنسی قبل از اجرای صیغه، غیر مشروع است. ... الزام ... صیغه ایجاب و یا قبول عقد ... آورد. عقد نکاح از نظر لزوم بیان صیغه -که ...
8
... رکن دارد: ... صیغه ... عقد متعه همچون سایر عقود از ایجاب ... یا «أنکحتک» باشد و عقد با الفاظ دیگر مانند « ... «هبه» و «اجاره» منعقد نمی‌شود. ... الفاظ قبول ... گردد. ... شرایط صیغه ... شرایط صیغۀ عقد منقطع، همان شرایط صیغۀ عقد دائم است. ...
9
... حكم نوشتن صيغه عقد، قرائت صيغه عقد نكاح به زبان عربى ، بررسى صيغه قبول و ... ايجاب عقد نكاح، الفاظ ... ايجاب و قبول در صيغه نكاح، وكالت ...
10
... زن باید در هنگام اجرای صیغه طلاق، از خون حیض و ... مطلع است.» 3- برای اجرای صیغه طلاق، حضور دو شاهد عادل ... است. به علاوه به مجریان صیغه طلاق و شهود توصیه شده ... و شوهر را نمی‌شناسند صیغه طلاق جاری می‌شود، شیوه ... مدت بدون نیاز به اجرای صیغه عقد می‌تواند دوباره بازگردد و ...
582 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار