1074 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... مطلب اخلاقی نباید روح شنونده را خسته کند و از ... یا اعتقادی سطح فهم شنونده را در نظر گرفته ... باید بدانی که گوینده کمتراز شنونده دچار ملال‌خاطر و ... لطیف‌ترین ترجمان احساسات درونی شنونده باشد. دلهای سخت را ... گونه که آیات قرآنی در شنونده تاثیر می‌گذارد مطالب ...
2
... وجود دارد: خطیب، خطابه و شنونده؛ شنونده سه دسته هست: مخاطب، ... می‌کند و ذهن شنونده را آماده شنیدن موضوع ... گوینده است یا قول یا شنونده. استدراج به حسب گوینده، ... . در استدراج به حسب شنونده، سخنور باید به گونهای ... خطیب، قول یا خطاب و شنونده. شنونده سه دسته است: مخاطب ...
3
... ‌گو آن را در برابر شنونده زنده اجرا می‌کند. ... اینکه چگونه می‌تواند روی شنونده اثر بگذارد، باخبر است. ... فردی به فرد دیگر با شنونده تماس چشمی برقرار می‌ ... دست سبب می‌شود که شنونده بهتر بتواند جنبه‌هایی مانند ... اشتباه اصلاح می‌شود و شنونده دوباره به آرامش می‌رسد ...
4
 
5
... افاده علم، که راجع به شنونده است. ... شروط حصول تواتر ... که اگر میان مخبران و شنونده خبر فاصله زمانی ... افاده علم ... علم نداشتن شنونده به خبر ... شرط اول آن ... آن است که ذهن شنونده از پیش در برابر مضمون ... عاطفه بودنِ خبر برای شنونده از سوی دیگر، امور دیگری ...
6
... اشاره می‌کند و ذهن شنونده را آماده شنیدن موضوع خطابه ... ، از آن جهت که شنونده را آماده می‌کند تا ... گوینده است یا قول یا شنونده. استدراج به حسب گوینده، ... است. در استدراج به حسب شنونده، سخنور باید به گونه‌ ... خطیب، قول یا خطاب و شنونده. شنونده سه دسته است: مخاطب که ...
7
... تاثیر ترتیل قرآن بر شنونده و اصوات و آواهای هریک ... تکرار آن موجب ملالت خاطر شنونده می‌شود؛ اما امتیاز ... کند و سبب تجدید نشاط شنونده می‌شود. هنگامی که ... همواره تصویرگری کرده و تخیل شنونده را برمی انگیزد: «رَبِّ ... اثر غیر قابل وصفی بر شنونده دارد؛ اما پیوند غیر ...
8
... خوار ساختن آن در نظـر شنونده، مثـل تشبیه زیر بغـل ... یا ندرت نسبی در ذهن شنونده است. ... اغراض عاید مشبه ... وضع مشبه را در ذهن شنونده روشن سازند و بدین‌ ... ، اولاً، قد در ذهن شنونده، به صورت درخت موزون و ... مصور می‌گردد (اغراق)؛ ثانیاً، شنونده با حس زیبایی شناسانه و ...
9
... خدا را توسط پیامبر می شنوند، البته میان شنیدن پیامبر ... راه ایجابی رسول خدا می شنوند و تلقی می کنند. ... ده تا کلام خدا را بشنوند...» ... استدلال به آیه ... منظور ... مصدری نیست که اکنون شنونده کلام رسول خدا را ... نازل نمی شود، بلکه شنونده پیام را از مرتبه ...
10
... خدا را توسط پیامبر می شنوند، البته میان شنیدن پیامبر ... راه ایجابی رسول خدا می شنوند و تلقی می کنند. ... ده تا کلام خدا را بشنوند...» ... استدلال به آیه ... منظور ... مصدری نیست که اکنون شنونده کلام رسول خدا را ... نازل نمی شود، بلکه شنونده پیام را از مرتبه ...
1074 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار