254 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... به مازندران و خراسان. شاه طهماسب در لشکرکشی‌هایش برای مقابله ... نمی‌شدند. پیش از حصارکشی شاه طهماسب اول صفوی (سلطنت 930-984ق/ ... نایب‌السلطنه، تأسیسِ خواهر‌ شاه طهماسب اول که در حمله افغان‌ها ... ، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م. (72) شاه طهماسب، تذکره، به کوشش عبدالشکور، برلین ...
2
... گرفت. وی در اوایل سلطنت شاهطهماسب اول، والی قراباغ و بیگلربیگی ایل ... علی‌میرزا (پسر شاهطهماسب) بود. در زمان سلطنت شاه‌اسماعیل دوم، قاجارها ... آباد، از ساخته‌های دورۀ شاهطهماسب اول، مستقر شدند و از همان ... ایران از بین رفت. شاه طهماسب دوم فرزند شاه سلطان حسین که به ...
3
... مناره روزگار غزنویان، در ایام شاهطهماسب اول (حکومت: ۹۳۰-۹۸۴ق/۱۵۲۳-۱۵۷۶م ... ۱۳۱۱ش پابرجای بود. در روزگار شاهطهماسب اول بر آن صندوق، صفحاتی ... گنبد را نخستین بار شاهطهماسب اول طلاکاری کرد و سپس این ... این گلدسته یک‌بار توسط شاهطهماسب اول و بار دیگر توسط ...
4
... ، تاریخ 945ق/1538م، یعنی روزگار شاه طهماسب اول نقش شده است، ولی به ... ق/1537 م، به فرمان شاه طهماسب اول ساخته شد و در 1270 ... ق/1538 م، دوره سلطنت شاه طهماسب اول صفوی دیده می‌شود، به ... ق/1533 م، به روزگار شاه طهماسب اول نگاشته شده است. نیز مجموعه ...
5
... کسانی است که در زمان شاه طهماسب صفوی منصب شیخ الاسلامی یافت ... با مرگ او فرزندش شاه طهماسب به سلطنت رسید. شاه طهماسب هنگام جلوس بر ... بن حسن زواری به دستور شاه طهماسب اول در سال 968 هـ. ق ... .) . مترجم آن را به امر شاه طهماسب صفوی به پارسی برگردانیده است ...
6
... مراحل هفتگانه طریقتی ... از زمان شاه طهماسب اول (حک: 930ـ984)، ساختمان بقعه ... احتمال زیاد، در زمان شاه طهماسب اول برای اتصال بناهای منفرد به ... بین دو پنجره فرمانی از شاه طهماسب اول با خط نستعلیق ... . در 946 به دستور شاه طهماسب اول، مقصود کاشانی فرشی برای ...
7
... تاریخی به فارسی نوشته شاه طهماسب اول صفوی، مشتمل بر زندگینامه وی ... مطلع الشمس ، با نام روزنامه شاه طهماسب اول صفوی ، در 1302 چاپ سنگی ... (5) طهماسب صفوی اول، شاه ایران، تذکره شاه طهماسب: شرح وقایع و احوالات زندگانی شاه طهماسب صفوی ...
8
... صفوی و پسر بزرگ شاه طهماسب اول می‌باشد. ... معرفی اجمالی ... اسماعیل میرزا ... با درگذشت شاه طهماسب اول در 984، اختلاف امیران ... میرزا، شاه عباس اول (عباس میرزا) ابوطالب میرزا و طهماسب میرزا. ... 1371ـ1374ش. (7) عالم آراى شاه طهماسب، چاپ ایرج افشار، تهران: ...
9
... ‌ محمد الجایتو | سال ... . ... ضریح ... نخستین ضریح مرقد، ساخته شاه طهماسب اول است. این ضریح در 950ق ... ‌الاول 868ق/6 دسامبر 1464م صادر شده است. در فرمان شاه طهماسب که ...
10
... تصنیف، معاصر شاه اسماعیل صفوی، و شاه طهماسب موسوی حسینی صفوی اول است. ... معاصر شاه طهماسب اول نوشته‌اند و حال آن که شاه طهماسب اول در ... سنۀ 980 فوت کرده و پس از وی پسرش شاه ... علماء عصر السلطان الشاه اسماعیل الصفوی و الشاه طهماسب الصفوی و کان ...
254 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار