26 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... خود را در سازمان نهضت سوادآموزى به ایشان اعطا فرمود. ... حکم ... خمینى (ره)، در سازمان نهضت سوادآموزى ... بسم الله الرحمن الرحیم‌ جناب ... افاضاته‌: نظر به اهمیت امر سوادآموزى و گسترش فرهنگ و معارف ... نماینده خود در سازمان نهضت سوادآموزى تعیین مى‌نمایم. امید است ...
2
... یونسکو، کشورهای جهان سوم برای سوادآموزی اولویت قائل شدند. تعلیمات اجباری ... یکی از اقدامات مهم برای سوادآموزی، به وجود آوردن سازمان ... نهضت سوادآموزی بود که از جمله ... امکان تحصیل محروم اند نهضت سوادآموزی). بر اساس آمار سرشماری عمومی ...
3
... زن مقتدر را فراهم آورد. ... سوادآموزی ... زنان حرمسرای شاهی از دوران ... از طریق معلمان سرخانه به سوادآموزی می‌پرداختند. دکتر "ویلز" در ...
4
... با ارگان‌ها (از قبیل سوادآموزی، جهادسازندگی، بهداشت و درمان و ... با ارگان‌ها (از قبیل سوادآموزی، جهادسازندگی، بهداشت و درمان و ...
5
... این مقالات مردم را به سوادآموزی، دانش اندوزی و آموزش علوم ...
6
... رشد صنعت چاپ و توسعه سوادآموزی و در نتیجه تقاضای نسخه ...
7
... مسکن نهاوند. 7. مسئولیت نهضت سوادآموزی نهاوند. 8. نمایندگی مردم نهاوند ...
8
... و انگشت شمار موفق به سوادآموزی می‌شدند. نثر عربی کهن ...
9
... و انصاف در حق مردم، سوادآموزی و تصفیه مملکت از فساد ...
10
... درمانگاه‌ها و کلاس‌های سوادآموزی، تاسیس دانشگاه دارالفنون، یک ایستگاه ...
26 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار