19 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... ، از بناهای نادری بود که سنگاب یکپارچه آن را به امر ... بزرگ بنا گردیده است که سنگاب یکپارچه سقاخانه مزبور را میان ... حاکمان دوره‌های مختلف، منبر، سنگاب، شمعدان، چلچراغ و بسیاری اشیا ...
2
... سنگ مرمر پیرامون کتیبه، و سنگاب واقع در هشتی ورودی شمالی ... حوض تازه، و نیز تخریب سنگاب اصلی است. ... تغییر کاربری‌ها ...
3
... قبر، منبت‌کاری سنگی و سنگاب ذیل مدخلهای خاصشان بحث خواهد ... در این دوره، ساخت انواع سنگابها و منبرهای زیبا و نفیس ...
4
... ‌ اجزاء قابل‌ ملاحظه صحن‌ دو سنگاب است‌. در اطراف‌ صفه‌هایی ...
5
... رضوی مانند کاشی های سنجری، سنگاب خوارزمشاهی، در مسجد بالا سر ...
6
... رضوی مانند کاشی های سنجری، سنگاب خوارزمشاهی، در مسجد بالا سر ...
7
... یازدهم هجری است. وی کتیبه سنگاب مسجد خان در اصفهان را ...
8
... حجاری به‌شمار می‌روند. سنگاب‌های مدرسه میرزا حسین اصفهان ...
9
... ‌ به‌ تاریخ‌ 1085ق‌ و دو سنگاب قدیمی‌ است‌. در شهر گز ...
10
... 1355 ش. (3) تقی بینش، «سنگاب خوارزمشاهی»، نامه آستان قدس، ش ...
19 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار