155 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... ‌بندیان بر ماوراءالنهر مسلط شد. و سلطان حسینِ بایقرا که در مرو حکومت ... او را نداشتند. ... سلطان بایقرا ... پس از سلطان ابوسعید، سلطان حسین بایقرا در 873 بر هرات ... و شاهزادگانی چون کیجیک میرزا، سلطان حسین بایقرا، امیرعلیشیرنوائی و بدیع الزمان میرزا ...
2
... خواجه مجدالدین محمد، وزیر سلطان حسین بایقرا، به منشی گری مشغول ... الدین ده دار (ندیم سلطان حسین بایقرا) معاصر و همنشین بوده ... خواجه مجدالدین محمد (وزیر سابق سلطان حسین بایقرا) بوده است. از این ... بود. او اشعاری در مدح سلطان حسین بایقرا، مرثیه شیخ عبدالرحمن جامی، ...
3
... قوام الدین نظام الدین وزیر سلطان حسین باقرا انجام شد. ... ساختار ... عالی رای» زبان به نعت سلطان حسین بایقرا می‌گشاید و به توصیف ... بیست و دوم به لشکرکشی سلطان حسین بایقرا به غرب ایران و جنگ ... این روضه مولف به ایلغار سلطان حسین بایقرا به هرات و قتل یادگار ...
4
... شجاع بیگ که دست نشانده سلطان حسین بایقرا بود، او را به شهر ... اینرو بابر از سلطان حسین درخواست کمک کرد. سلطان حسین نیز از شجاع ... و هند از زمان شاه سلطان حسین بایقرا و سپس شاه اسماعیل اول ... می‌شود. بابر با حمایت سلطان حسین بایقرا و سپس شاه اسماعیل اول ...
5
... وزیر او و سپس وزیر سلطان حسین بایقرا (حک: 873 ـ911) شد. ... در ابتدای جوانی به دربار حسین بایقرا راه پیدا کرد و پس ... بود و در مجلس حسین بایقرا قانون می‌نواخت. همچنین در ... هم در ذکر حوادث دوران سلطنت حسین بایقرا نوشته بوده است که از ...
6
... مورد توجه شاهر‌خ و سلطان حسین بایقرا بوده، و مثنوی گل ... کشاکش و نابسامانی، فرمانروایی سلطان حسین بایقرا بر بخشی از آن قلمرو ... وزیر شاعر و با فرهنگ سلطانحسین، امیرعلیشیر نوایی نقش‌چشمگیر ... یوسف و زلیخا، و سلطان حسین بایقرا که دیوان غزلیاتی ازو بازمانده ...
7
... مورد توجه شاهر‌خ و سلطان حسین بایقرا بوده، و مثنوی گل ... کشاکش و نابسامانی، فرمانروایی سلطان حسین بایقرا بر بخشی از آن قلمرو ... وزیر شاعر و با فرهنگ سلطانحسین، امیرعلیشیر نوایی نقش‌چشمگیر ... یوسف و زلیخا، و سلطان حسین بایقرا که دیوان غزلیاتی ازو بازمانده ...
8
... است.) نوشته شده است که: «سلطان حسین»، (سلطان حسین بایقرا از مشهورترین پادشاهان تیموری است ... بیت (علیهم‌السّلام) و تعریف سلطان حسین بایقرا و نصایح و مواعظ.) را ... خسته شده‌ای. امیر حسین چون اشتیاق سلطان یعقوب را به کلّیّات ...
9
... علماء و فضلای ‌روزگار سلطان حسین بایقرا (حک: 873 -911) در ... که‌ چندی ‌در مدرسه‌ سلطانیه ‌و خانقاه ‌اخلاصیه ‌آن ... فوت ‌ سلطان حسین بایقرا در 911، از فرزندان‌سلطان‌و محمدخان ‌شیبانی ... (متوفی‌906)، وزیر سلطان حسین بایقرا، در سه ‌جلد به‌ ...
10
... ، سید جبرئیل، سلطان خواجه علی و جنگ سلطان علی میرزا بیان ... وزیر دانشمند و نیکوکار ابوالغازی سلطان حسین بایقرا، در هر جای کتاب که ... کرده است و انشای نامه سلطان بایقرا که در آن به شاه ... مؤلف گوهرشاد بیگم را دختر سلطان حسین بایقرا دانسته و علت خودکشی وی ...
155 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار