283 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
1
... مردان ناپاک ، شایسته زندگی با زنان ناپاک هستند. «الخبیثـت ... للخبیثین والخبیثون للخبیثـت...»؛ زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند، و ... 1 - گاه گفته شده منظور سخنان ناپاک و تهمت و افترا ... به زنان ناپاک است نه ((سخنان )) و نه ((اعمال )) ناپاک . سؤ ...
2
... ) سخن لغو (قرآن) سخن لهو (قرآن) سخن ماندگار (قرآن) سخن ناپاک (قرآن) سخن نیکو (قرآن) اهمیت سخن ... (قرآن) تأثیر سخن ...
3
... للخبیثین والخبیثون للخبیثـت...»؛ زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند، ... همانگونه که مردان ناپاک ، تعلق به زنان ناپاک دارند)) (الخبیثات ... 1 - گاه گفته شده منظور سخنان ناپاک و تهمت و افترا ... اشاره به زنان ناپاک است نه ((سخنان )) و نه ((اعمال )) ناپاک . سؤ ...
4
... ازاین‌رو باید از گفتن سخن قطعی خودداری کرد. ... دیدگاه ... است که «آدم از پروردگارش سخنانی فراگرفت پس خدا توبه ... ، خدا سخن پاک را به درخت پاک و سخن ناپاک را به ... درخت ناپاک تشبیه کرده ... شیطان گویای آن روح ناپاکی است که همراه نفوس ...
5
... اجازه گرفتن، پاسداشت عمل و سخن استاد، پیروی از بیانات و ... بهره می‌برند درحالی که سخن ناپاک و خبیث همانند درختی برآمده ... نمونه در بیان حکم آرام سخن گفتن می‌فرماید که بلند ... شمارد؛ چنان که صدا و سخن خر را زشت و ناهنجار ...
6
... خبیثه» ( کفر، شرک یا هر سخن ناپاک) و مشبه به «شجرة خبیثه ... » (درخت ناپاکی که قرار و ثبات ندارد ...
7
... والطیبـت للطیبین والطیبون للطیبـت..؛ زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند، ... و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعلق دارند و ... اینان از نسبتهای ناروایی که (ناپاکان) به آنان می‌دهند مبرا ... اشاره به زنان ناپاک است نه "سخنان" و نه "اعمال" ناپاک. ... پانویس ...
8
... دلیل‌های پاکی، یا ناپاکی آن‌ها سخن رفته است و دلیل ... ، بر نجس و ناپاکی غیرشرعی: این دیدگاه سعی دارد، سخن صاحب شریعت ... . ... پاکی و ناپاکی آب مایه‌های مستی آور ... سخن گفتن از پاکی ... و ناپاکی آب مایه‌های ...
9
... کند، باید با همین مفاهیم سخن بگوید. (چون که با کودک ... کلمه خبیثه (و سخن باطل) به درخت ناپاکی شبیه است که از ... از این رو، این همه سخنی که از حقوق گفته می ... طبیعی یا حقوق فطری، همگی سخنانی بی‌پایه و بی‌ریشه ... (خدا) کلمه خبیثه (سخن آلوده) را به درخت ناپاکی تشبیه کرده که ...
10
... و سخنان روزمره نمونه‌های زیادی دارد. مثلا گاه به شخص ناپاک ... ، معنی این سخن آن نیست که دزدی و ناپاکی خوب است ولی ...
283 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار