4667 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... نظیر ندارد. رشته تخصصی‌اش ریاضیات، نجوم، تاریخ، هیئت، ... بوده و هم ریاضی‌دان ولی ریاضیات غلبه داشته است ... نه به فلسفه و ریاضیات، مخصوصاً ریاضیات که ارزش فراموش‌ناشدنی ... عارف معروف، شیخ عبداللّه رشتی ریاضی، شیخ حیدرخان نهاوندی قاجار، ...
2
... هیثم، حسن، «فی التحلیل والترکیب»، «ریاضیات» (نک‌ : مل‌، راشد). ... التأتّی لاستخراج عمل المسائل الهندسیة»، «ریاضیات» (نک‌ : مل‌، راشد ... ) جالینوس، «الصناعة الطبیة»، «فلسفۀ ریاضی ابن هیثم» (نک‌ : مل ... :اصطلاحات منطقی ... ریاضیات ... مقالات_دانشنامه_بزرگ_اسلامی ...
3
... ء بر شناسانده تقدم دارد. ... ارکان ریاضیات محض ... تا اینجا روشن شد ... این وسیله نمی‌توان در ریاضیات قدمی پیش رفت.» هندسه مبتنی ... استقلالش از تجربه است. بنابراین ریاضیات معرفتی است واجد احکام تألیفی ... آخر، فلسفه استعلائی کانت، نه ریاضیات است و نه طبیعیات و ...
4
... داشته‌ است‌. ... محتوای ریاضیات شفا ... ریاضیات کتاب‌ شفا شامل‌ 4 ... است‌. ... فن‌ سوم‌ ریاضیات شفا ... فن‌ سوم‌ ریاضیات شفا در علم‌ ... (1) ابن‌ سینا، الشفاء، ریاضیات: هندسه‌، موسیقی‌، حساب‌، قم ... ‌. (2) ابن‌ سینا، الشفاء، ریاضیات، علم‌ الهیئه، قاهره‌، 1980م‌. ...
5
... پیشرفت‌ها در اقتصاد ریاضی ... کاربرد ریاضیات به‌عنوان ابزار حل ... مکاتب ریاضی ... مکاتب ریاضی بدین شرح هست: ... مکتب ریاضی سوئیس ... مکتب ریاضی سوئیس ... داد. ... دیگر اقتصاددانان مکتب ریاضی ... فرانسیس اجورث، صاحب‌نظر ... اقتصاد/مکاتب-اقتصادی/مکتب-ریاضی-Mathematic-School__a- ...
6
... در موضوعات الهیات ، طبیعیات ، ریاضیات و منطق تالیف کرده است ... نظریات ابن سینا در ریاضیات هنوز کاملا مورد بررسی ... بخش دوم حساب ... دومین بخش ریاضیات ، علم حساب است. ابن ... بخش سوم موسیقی ... سومین بخش ریاضیات، علم موسیقی است که ...
7
... ‌ بیشتر در زمینه‌های‌ طب‌، ریاضیات، نجوم‌، فلسفه‌ و آیین‌ کشورداری ... ‌ شد. ... ترجمه آثار ریاضی ... نخستین‌ تحول‌ دانش‌ ریاضی مسلمانان‌ در علم‌ ... ‌یافته آپولونیوس‌ . شماری‌ از آثار ریاضی آوتولوکوس‌ (اطولوقس‌)، نیکوماخوس‌ (نیقوماخوس‌)، آریستارخوس ...
8
... صرف و نحو، جغرافیا، ریاضیات، ستاره شناسی، پزشکی و جز ... به گاه‌شماری، ریاضیات، نجوم، کیهان‌شناسی، اقلیم ... است. ... عناوین مرتبط ... * ریاضیات و نجوم ابوریحان‌بیرونی * ... ابوالقاسم، تحقیقی در آثار ریاضی ابوریحان بیرونی، تهران، 1374ش. ...
9
... مابعدالطبیعه یـا متافیزیک و علوم ریاضی یا تعلیمی است. این تقسیم ... میان روش طبیعی‌دانان و ریاضی‌دانان احتمالاً از اسکندر ... لِمّی است و براهین علوم ریاضی براهین اِنّی . ... قائل است، ندارند. همچنین علوم ریاضی، چون موضوعشان تغییر ناپذیر است ...
10
... شده بود. ... آثار ریاضی بیرونی ... در ریاضی آثار زیر از بیرونی ... داد تا از فواید ریاضیات و نجوم ریاضی سخن بگوید. موضوع ... اسلامی، برگرفته از مقاله «ریاضیات و نجوم ابوریحان بیرونی»، شماره2455 ... تراجم ... منجمین ... ریاضی دان ها ... مقالات_دانشنامه ...
4667 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار