402 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... چهارگانه (شرق، غرب، شمال، و جنوب) است. ... تعریف رکن ... ) «رکن شرقی» که به آن «رکن حجر»، «رکن أسود» و «رکن حجر ... مأثور را بخواند. 4) رکن حجر، قبله‌ی ... احکام رکن یمانی ... رکن یمانی پس از رکن حجر الاسود برترین رکن ...
2
... است و طول ضلع شرقی اش که باب ... رکن شمالی را رکن عراقی ، و رکن غربی را رکن شامی ، و رکن جنوبی را رکن ... یمانی ، و رکن شرقی ... را که حجر الاسود در آن قرار گرفته رکن ...
3
... در شام که در نزدیکی رکن شرقی مقصوره مسجد دمشق محفوظ است ... (متوفای 779) می‌گوید: ‌(در رکن شرقی مسجد و در مقابل مـحـراب ...
4
... ، واقع در رکن شرقی کعبه که به رکن اسود یا رکن حَجَری نیز معروف ...
5
... آن بر دیوار نصب است. شرق آن نیز خیابان مسجدالحرام است ... است و مناره ای در رکن شمال شرقی دارد. گفتنی است که ...
6
... کعبه در سمت شرقی کعبه میان رکن عراقی و رکن حجر و در ... که در دیوار شرقی کعبه میان رکن عراقی و رکن حجر و ... هنگام بازسازی کعبه، دو در شرقی و غربی برای کعبه فراهم ... زبیر پشت کعبه در سمت رکن یمانی گشوده بود، می‌ ... و دو رکعت نماز در رکن ابراهیم بگزارد و سپس ...
7
... کف مسجد نهاد و در رکن شامی نردبانی برای رفتن به ... را از سمت شرق از سوی رکن شامی و نیز رکن یمانی گسترش ... بقیع زبیر که در سمت شرقی مسجدالنبی نزدیک بقیع الغرقد که ...
8
... آتش پرده‌های میان رکن یمانی و حجرالاسود و ... آتش را بین رکن یمانی و رکن حجرالاسود به پرده ... ‌ساخت و دو در شرقی و غربی برای ورود ... ذراع ارتفاع داشت. درب شرقی برای ورود و درب ... شرق و از سوی رکن شامی و نیز از طرف رکن ... محل سقایت از میان رکن و زمزم به گوشه ...
9
... به امپراتور روم شرقی پناه برد. رکن الدّین پس از ... » یا لاسکاریوس امپراتور روم شرقی است). در آن زمان، ... امپراتوری روم شرقی در دست خاندان لاسکاریوس ... بود که مورّخان مشرق زمین آن را «لشکری» ... جنگهای صلیبی در شرق نزدیک ادامه داشت و اولیای ...
10
... کشاند. آتش پرده‌های میان رکن یمانی و حجرالاسود و چوب ... می‌ساخت و دو در شرقی و غربی برای ورود و ... هریک 11ذراع ارتفاع داشت. در شرقی برای ورود و در غربی ... را از سمت شرق و از سوی رکن شامی و نیز ... در ناحیه بقیع زبیر، سمت شرقی مسجدالنبی و نزدیک به بقیع ...
402 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار