3 نتيجه يافت شد  (0.08 ثانیه)
1
... یکی رواقِ الله وردی‌خان و دیگری رواق حاتَمخانی نیز ... از ساخته‌های الله‌وردی‌خان و حاتم‌بیک ... به صحن عتیق، توحیدخانه، رواق حاتمخانی و دارالسعاده می‌پیوندند. ... دارالولایه ...
2
... تفسیر القرآن العظیم (ابن ابی حاتم) topic/included_in/this:46323 ... تحفه خانی (کتاب) topic/included_in/this ... تفسیر ابی روق topic/included_in/this:65696 ...
3
... و بدن پاک وی در رواق حرم شریف کاظمین علیهما ‌السلام ... شمار می‌روند. رژیم رضا خانی در اجرای نقشه‌های استعماری ... کمترین احتمال را می‌دادند، حتما اقدام می‌کردند. ایشان چون ...
3 نتيجه يافت شد  (0.08 ثانیه)
جعبه ابزار