605 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... در روایات متعدد دیه جنین، ولوج روح قید دیه کامل است؛ چنان که ... حلول خواهد کرد و سزاوار دیه (کامل) خواهد بود. ... چهارماهگی در ... این مسئله ندارد. ... موضوع حکمِ دیه کامل ... با ملاحظه بیش‌تر روایات ... ذکر می‌کنیم: 1. احکام دیه کامل، حق قصاص و کفاره ...
2
... ديه کامل نرسد و پس از رسيدن مقدار ديه زن به ثلث ديه مرد، ديه ... به امام علی 7 ديه کامل و ديه نفس باشد؛ چنان ... است مراد از (الدية)، ديه کامل باشد ـ چنان که ظاهر ... اين مقدار سه چهارم ديه کامل است. در معتبره ابن ... از ولوج روح ـ ديه کامل دارد و اگر دختر باشد ...
3
... باشد، دیه کامل و اگر دختر ، باشد نصف دیه کامل قرار داده است ... فقیهان، دیه آن به مقدار دیه کامل خواهد بود. ثبوت دیه کامل برای جنین ... حیات انسانی شده است باید دیه کامل بپردازد، می توان نتیجه ... به اجماع فقیهان، ثبوت دیه کامل برای مجنون، ملازم ثبوت حق ...
4
... مشهور صد دینار (یک دهم دیه کامل) براى جنین مسلمان، ... ذمى؛ یعنى یک دهم دیه کامل پدر، و بنابر قول ... جانى دوم دیه جنین زنده (دیه کامل) ثابت است یا دیه جنین ... باشد، جانی به پرداخت دیه کامل محکوم می‌گردد. ولی ... گوش بوده، مادر باید دیه کامل به پدر جنین بپردازد ...
5
... روح دمیده شده باشد برابر دیه کامل افراد زنده است: برای مردان ... دمیده شدن روح یک دهم دیه کامل مرد، یعنی 80 دینار، تعلق ... به وجوب پرداخت دیه کامل در حالت خطا و دیه و کفاره در ... سایر موارد، مانند مذاهب دیگر، دیه کامل را (بدون وجوب کفاره) کافی ...
6
... روح دمیده شده باشد برابر دیه کامل افراد زنده است: برای مردان ... دمیده شدن روح یک دهم دیه کامل مرد، یعنی 80 دینار، تعلق ... به وجوب پرداخت دیه کامل در حالت خطا و دیه و کفاره در ... سایر موارد، مانند مذاهب دیگر، دیه کامل را (بدون وجوب کفاره ) کافی ...
7
... ؛ و مأمومه، یک سوم دیه کامل . ... نظر آیة الله خویی ... موارد، نسبت خاصی از دیه کامل نفس است (یکصد شتر ... ماندن مجروح) یک سوم دیه کامل دانسته‌اند و شماری ... ، یک سوم دیه کامل. ... تعیین دیگر مقدار دیه شجاع به وسیله ... دینار یعنی نصف دیه کامل است، نصف دیه حارصه سر و ...
8
... آسان نمی‌نماید. گاه دیه کامل، برای جنین دارای روح ... له عظم، فقال علیه الدیه کاملة…) از حکم مردی که ... استخوان شده است. فرمود: دیه او کامل خواهد بود. ... سقط ... همه پسینیان، دیه جنین را پس از کامل شدن و پیش ... 1356. (31) مرتضی مطهری، تکامل اجتماعی انسان، صدرا. (32) ...
9
... روح است. دیه بعد از ولوج روح، دیه‌ای کامل است. ... در مرحله ولوج روح، دیه کامل قرار داده شده؛ یعنی ... روح لازم بود که دیه کامل به آن تعلق یابد. ... ثانیاً، اتفاقی واقعی و کاملاً همگانی (فراملیتی و فرامذهبی) ... آقای سند ... اما از سلامتی کامل برخوردار نیستند. ... آقای نجفی ...
10
... روح دمیده شده باشد برابر دیه کامل افراد زنده است: برای مردان ... دمیده شدن روح یک دهم دیه کامل مرد، یعنی 80 دینار، تعلق ... به وجوب پرداخت دیه کامل در حالت خطا و دیه و کفاره در ... سایر موارد، مانند مذاهب دیگر، دیه کامل را (بدون وجوب کفاره) کافی ...
605 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار