14769 نتيجه يافت شد  (0.09 ثانیه)
1
... منطقه را به اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی می‌رساند. اصطخری ... ‌کم در نخستین سده‌های دوره اسلامی، و به اقرب احتمال بسیار ... قدیم است. در ایران قدیم دوره اسلامی، بیشتر «داستان‌سرایی» معنا داشت ...
2
پِزِشْکی اِسْلامی (پزشکی دورۀ اسلامی)، نظام پزشکی نوینی که تمدن اسلامی با بهره‌گیری از ... . ... تناسب عنوان با دوره‌های مختلف ... عنوان(پزشکی دورۀ اسلامی) برای «نظام پزشکی ... . ... آخرین پزشکان دوره اسلامی ... از آخرین پزشکان قابل ذکر دورۀ اسلامی می‌توان به ...
3
... مبتنی بر دست‌کم گرفتن دورۀ اسلامی تاریخ ایران، و تعظیم و ... و احیای پایتخت ترکیه در دورۀ اسلامی تفسیر کرد. حزب رفاه در ... امپریالیسم اروپایی و اتحاد اسلام، و لزوم دوری از اختلاف مذهبی پرداخت ... السلطانیة، تهران، 1351ش. (75) مکتب اسلام، دوره‌های مختلف. (76) مکی، حسین ...
4
... پول در دوره پیش از اسلام و نیز در سرتاسر دوره تمدن اسلامی، بیشتر ... (بیزانس) بود. و همانند سرآغاز دوره اسلامی، به ترتیب یک مثقال نقره ... . درهم و دینار در طول دوره اسلامی تا سده 7ق/13م با ... . (5) ترابی طباطبایی، جمال، سکه اسلامی دوره ایلخانی و گورکانی، تبریز، ۱۳۴۷ش ...
5
... بسیاری از اقوام مسلمان به‌ویژه عرب، در دورۀ اسلامی شعور تاریخی یافتند ... درک تطورات تاریخ‌نگاری در دورۀ اسلامی به‌شمار می‌آیند. ... ‌روست که تاریخ‌نگاریِ اوایل دورۀ اسلامی با سیره و حدیث و ... مهمی ‌از آثار مکتوب تاریخی دورۀ اسلامی منطبق‌ با این روش‌ است ...
6
... چهار مترجم درجه اول دوره اسلامی است. دوره کندی دوره ترجمه است ولی خود ... و از ستارگان قدر اول‌ دوره اسلامی است. برخی از اروپائیان او ... دوازده قرنی فلسفه و پزشکیِ دوره اسلامی، نه به یک فیلسوف زردشتی ... اداره می‌کرده‌اند. در دوره اسلامی در میان فلاسفه تنها بهمنیار ...
7
... در دوره فتوحات ... در دوره فتوحات‌ هم‌ فرماندهان‌ مسلمان مردم‌ را بین‌ اسلام، جزیه ... ‌ و مالیات‌دهندگان‌ بودند. در دوره اسلامی نیز دهقانان‌ مالیات‌ سرانه‌ (جزیه ... با این‌ همه‌، حاکمان‌ مسلمان مصر در دوره والیان ‌، طولونیان ‌ (حک: 254ـ293 ...
8
... مهم و مجزایی از دوران پیش از اسلام ایران وجود ندارد. ... ش. (31) معماری ایران: دوره اسلامی، فهرست بناها، چاپ محمد یوسف ... دونالد نیوتن ویلبر، معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان، ترجمه عبدالله فریار ... الله افسر، در معماری ایران: دوره اسلامی، ج 1، چاپ محمد ...
9
... ظروف گوناگونی از اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی، از جمله آبخوری ... پیاله‌های شیشه ای ... در دوره اسلامی، ساخت پیاله‌های شیشه‌ ... به شیوه جامهای دوره ساسانی، منسوب به اوایل دوره اسلامی، به دست ... و محمدیوسف کیانی، هنر سفالگری دورة اسلامی ایران، (تهران) 1364 ش. ...
10
... ‌توان آغاز دوره سیاه رکود علمی در جوامع مسلمین دانست. دوره‌ای که ... - در مقابل حاکمان اوّلین دوره‌های سلطنت اسلامی به‌حساب آورد، و ... بانوی حوزه تصوّف در همه دوره اسلامی ظهور می‌کند. ... رابعه عدویه ... از آثار او در تمامی دوره تصوّف اسلامی بدیع است و نمونه ...
14769 نتيجه يافت شد  (0.09 ثانیه)
جعبه ابزار