2156 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... ‌های تعیین شده برای دفع ضرر بسنده نباشد و نیز ... به کمتر از آن فاصله دفع ضرر شود. بنابراین، بهتر است ... غالبی حیث أن الغالب یندفع الضرر بهذا المقدار من البعد ... مذکور موجب ضرر می‌شود، به اندازه دفع ضرر بر آن ... می‌داند و برای دفع ضرر، بسیاری ضرر را شرط نمی‌داند ...
2
... ضرر (قرآن) جبران ضرر (قرآن) دفع ضرر (قرآن) آثار دفع ضرر (قرآن) عجز از دفع ضرر (قرآن) فلسفه دفع ضرر ... (قرآن) محمد و دفع ضرر ...
3
... مظنون را گویند. ... توضیح ... قاعده دفع ضرر محتمل، از قواعد عقلی ... عقل به دفع ضرر محتمل است؛ یعنی عقل به لزوم دفع ضرر محتمل ... اول ... منظور از ضرر در قاعده دفع ضرر محتمل، ضرر اخروی است که همان ... قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ورود دارد، چون مورد قاعده دفع ضرر محتمل، جایی ...
4
... دفع الم دفع خوف ضررمظنون دفع شبهات دفع صخره عظیمه دفع ضرر اخروی دفع ضرر عقاب دفع ضرر محتمل دفع ضرر مظنون دفع ...
5
... می‌ماند. ... اضرار به غیر ... آیا برای دفع اضرار از خود، اضرار به غیر ... این است که ضررهایی که تحملش به خاطر دفع ضرر از دیگری واجب ... نیست، ضررهای طبیعی و غیر ... یا تعمیر قنات مشترک برای دفع ضرر، اجبار شریک ممتنع را به ...
6
... ، وهذا القول اولی، لان دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامکان ... لفائدة تعود الی الاولی اما بدفع ضرر او جلب منفعة؛ ولیس ... شرعی این است که دفع کردن ضرر مقدّم بر به دست ... که دوستی با ایشان برای دفع ضرر ایشان جایز شد برای ... دست آوردن منفعت باشد یا دفع ضرر. و نیز دولت‌های ...
7
... اعم اغلب قاعده دفع ضرر قاعده دفع ضرر محتمل قاعده دفع ضرر مظنون قاعده دفع مفسده قاعده ... قاعده نقلی تعارض قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده وحدت طریق قاعده ... هیئت لفظ لحن خطاب لزوم دفع ضرر محتمل لغات لغات مشهور ...
8
... در هتک آبرو خواهد بود. ... دفع ضرر ... دفاع از خود در برابر کسی ... غیبت، دفع ضرر از غیبت شونده است. بنابر این، چنانچه دفع ضرر از کسی ... باشد، دروغ جایز است. چنانچه دفع ضرر از خود یا دیگری متوقف ... معاملاتشان سعی در دفع ضرر دارند. برای پیشگیری از ضرر در داد و ...
9
... ، وهذا القول اولی، لان دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامکان ... لفائدة تعود الی الاولی اما بدفع ضرر او جلب منفعة؛ ولیس ... شرعی این است که دفع کردن ضرر مقدّم بر به دست ... که دوستی با ایشان برای دفع ضرر ایشان جایز شد برای ... دست آوردن منفعت باشد یا دفع ضرر. و نیز دولت‌های ...
10
... فقهی، مانند قاعده نفی ضرر و ضرار و قاعده نفی ... شود که فرمود: «لاَ ضَرر وَلاَ ضِرَارَ». 4. بعضی از محقّقین ... زیرا مقصود از ضرر و حرج، ضرر و حرج شخصی است ... حکم قاعدة «لاٰ ضَرَرْ» و «لاٰ حَرَجْ» دفع می‌گردد. در ... جایز است، به‌دلیل دفع ضرر از خود، جنین را ...
2156 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار