2411 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... احکام شرع از گستره ادراکات بشر خارج است و اگر ... مفاسد برای عقل بشر قابل درک است (یعنی بشر قادر است نیکی ... و عقل بشر در برخی از موارد توانایی درک حسن و ... انّه لا سبیل الی انکار ادراک العقل تلک المناطات موجبة ... را براساس ملاکاتی که عقل بشر ادراک کرده، به دست آورد؛ ...
2
... را به معنای شناخت و ادراک مطابق با واقع، تفسیر ... یک واقعیت، دو نوع ادراک کنند و اعصابشان دو گونه ... وجود دارد یا انکه تمام ادراکات بشر موهوم وباطل و پوچ ... مابه ازاء خارجی این ادراک ذهنی، بدون تغییر وجود ... یکی از اموری که در ادراکات بشری از قدیم مطرح بوده است ...
3
... شرایط زمانی و مکانی مدرک و دیگر، دستگاه ادراکی او. نسبی گرایان ... بر نسبیت معرفت ، اینستکه معرفت بشری، فردی نیست بلکه دارای هویت ... آن است که «ورای ظرف ادراک بشر، واقعیتی وجود دارد که انسان ... نایافتنی است ... انفعالات طبیعی زمینه ادراک ... آخرین نقدی که بر نظریه ...
4
... ء و هدی و رحمة و بشری للمتقین» ) و کتاب مبین ... به تفسیر، ضعف دانش بشر است. فهم قرآن منوط ... کتاب، تمام معارفی را که بشر برای سعادت خویش به ... بیانگر همه مورد نیاز بشر است، علاوه بر آیات ... رشد استعداد و قوه ادراک بشر و یا پیش آمدن وقایعی ...
5
... ، پرداخته است. 4. دستگاه ادراکی بشر: بحث‌های مربوط به خودشناسی ... نقادی دستگاه ادراکی و تمیز و تفکیک ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری ... مقاله، هویت و موقعیت «ادراکات اعتباری» نشان داده شده و ... مباحثی چون خداشناسی ،ارکان سعادت بشر ، محاسبه نفس،ظلم به ...
6
... وحی را ناشی از نبوغ بـشـر دانـسته و می‌گویند: ... ‌دهند و پیامبران پیشین مبشر پیامبران پسین بوده‌اند ... پیامبران بر این مطلب که مبشر و مؤید یکدیگر باشند، ... عالم رؤیا چیزهایی را درک کند که عین حقیقت ... به مردم دارد ـ که قوای دراکه بشر بر آن نمی‌تواند تاثیر ...
7
... از فهم قرآن کریم، تنها درک معنای ظاهری آن نیست؛ ... بزرگان و پیشینیان بپرهیزد و درک و برداشت بیشتر، برتر و ... را به کمک بیاوریم. و بشر محدود را توان آن نیست ... پیامبر می‌گفتند: «شما جز بشری مانند ما نیستید، و خدای ... فراتر از افق فکر و درک بشری است و از سوی دیگر ...
8
... فهم و درك بشر: 1. «فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ ... قرآن براى درك همگان: 1. «فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ... : «فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تُنْذِرَ بِهِ ...
9
... مطرح است مدعی است که ادراک بشر به طور کلی تا ... از: 1. در هنگام ادراک، چیزی در ذهن پدید می ... مقوله اضافه است و هنگام ادراک، صورتی در ذهن پدید نمی ... نظریه مادی بودن صورت‌های ادراکی، اشکالات وارد شده بر ... ‌سازند. زیرا تمامی علوم و ادراکات انسان، مجرد و مادی ...
10
... مشهور اصولیون شیعه، معتقدند ادراکات یقینی و قطعی عقل، در ... اعتبار ندارد. ... محدوده ادراکات عقل و تبیین محل ... به مجموعه علوم و ادراکات بشری دارد، می‌تواند او ... ، نشانه ناتوانی عقل بشری از درک واقعیت است و در ... دلیل ماهیت خاص مُدرِک است، یعنی مُدرِک امری بسیط است ...
2411 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار