194 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
1
... و ترغیب می‌کند تا دانش آموزی را در اولویت ... علیه السلام) در هنگام تعلم دانش لدنی الهی از عالم ربانی اجازه ... زیانبار روی آورده و از دانش خود ضد دیگر مردمان ... .php/page,viewArticle/LinkID,9295 دانش نامه موضوعی قرآن. ... ...
2
... کتاب و عترت) معدن دانش‌های لدنی و رازها و حکمت‌های ... آغاز نمودم و نزد او دانش را فرا گرفتم. ... = ...عترت ... فروزان به عنوان کنایه از دانش پیراسته از ناخالصی‌های ... بیت، بیاموزد؛ آنان که دانش خویش را از منبع امین ... ؛ گرفتاری ایوب و عفونت یافتن بدنش؛ فوت شدن نماز عصر ...
3
... بهره‌برداری او‌ از‌ دانش‌های‌ لدنّی و الهی در قالب وحی ...
4
... است و فرقی میان دانشمند، دانش پژوه و عامی وجود ندارد ... و آخرین در برابر دانش و علم لدنی پیامبران و پیشوایان ... بن طاوس) رسیده و در دانش نجوم است، رساله او ... ‌رود، فاضل عصر در دانشها و یگانه عصر خویش در ... روز، یگانه، و به دانشهای زمان خود احاطه داشت که ...
5
... لدنی ... مهمترین امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات حتی ملائکه دانش و ... ) می‌فرماید: «و علمناه من لدنا علما؛ علم فراوانی از نزد ... ، اینان از سینه علم و دانش شیر خورده و خیر و ... توانستند از منبع علم و دانش آن عزیز بهره برند، به ...
6
... » نیز می‌گویند. علم و دانش امام هادی (علیه‌السلام) همانند ... ء و اجداد گرامی‌اش، علم لدنی بود؛ یعنی مستقیماً از طریق ... ». ... علم امام هادی ... علم و دانش امام هادی (علیه‌السلام) همانند ... ء و اجداد گرامی‌اش، علم لدنی بود؛ یعنی مستقیما از طریق ...
7
... می‌ایستاد بندهای بدنش می‌لرزید، و چون ... لدنی ... مهمترین امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات حتی ملائکه دانش ... که به آن « علم لدنی» گفته می‌شود. خداوند ... فرماید: «و علمناه من لدنا علما؛ علم فراوانی از ... سینه علم و دانش شیر خورده و خیر ...
8
... که برخی احتمال پیامبر بودنش را داده‌اند ـ می‌خوانیم ... مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً) پس (حضرت موسی ... آن‌ها آگاهی نداشت؛ مانند دانش ساختن زره که به ... نظر می‌شود. ... گستره دانش انبیا ... و اما در ... متعال هر علم و دانشی که برای تحقق یافتن ...
9
... در حوزه‌های نوینی از دانش مانند انسان‌شناسی فلسفی، ... لَدُنّا عِلمـا». حضرت موسی (علیه السلام) به‌سبب عدم آگاهی از دانش ... فُرقانـًا»، «... و عَلَّمنـهُ مِن لَدُنّا عِلمـا» و «... و قُل ... الهام با عناوینی چون علم لدنی، مکاشفه، خاطر قلبی، ...
10
... کاوش کنیم. ... عصر شکوفایی دانش ... عصر راغب اصفهانی، عصر ... پافشاری می‌کند. ... نقش دانش‌های بیرونی در تفسیر ... این ادب، به علم لدنی هم یاد کرده‌اند. ... لازم دارد: وعَلَّمنـهُ مِن لَدُنّا عِلمـا. و در حدیث ... معناشناسی و رابطه آن با دانش تفسیر قرآن کریم، تهران، ...
194 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار