3655 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
1
... اساس نظر مشهور اگر در خطاب شرعی، موضوع حکم ، عنوان جامعی ... است. در صورتی که خطاب شارع قائم به مخاطب واحد نیست و اگر ... قابل مطالعه است اصولیان گویند خطابات شرعی باید به تعداد مکلفین منحل ... تفاوتی در لسان خطاب شرعی نیست؛ بدین معنا که موضوع خطاب شارع مطلق باشد ...
2
... ضرر، چه جایگاهى در تقیید خطابات شرعى دارند؟ ـ مرجع تشخیص ... اگر در زمان صدور خطابات شرعیه، یک حکم شرعى مخالف ارتکاز عقلا ... خطابات شارع دخالت کند؟ ... جواب ... چنان چه ارتکاز معاصر با خطاب شارع ... مخالف نباشد، مشکلى با خطابات شرعیه ایجاد نمى ...
3
... نخست و قبل از تخاطب مستمر با شارع، ارتکاز اشتراک داشته بودند ... حالت، ارتکاز ظلم در ذهن مخاطبان شارع، به عنوان قرینه ای لبّی ... ؛ چرا که اگر شارع می‌خواست ارتکاز مخاطبان خود را تخطئه کند ... در زمان صدور لفظ برای مخاطبان شارع با توجه به تمام ارتکازات ...
4
... ديدگاه آنان، حکم شرعى عبارت است از: خطاب شارع بر امرى که هدف ... شارع در آن نهفته است ... و خطاب لغو و بيهوده نخواهد بود: (لان التشريع القانونى ليس تشريعات مستقله ... برإت عقلى و شرعى جـارى کـرد. دليل اين مدعا: مخاطب قراردادن کسى ...
5
... ) خطابات خطابات الهی خطابات بشری خطابات سنت خطابات شرعی خطابات غیر الهی خطابات قرآنیه خطابات کتاب خطابات مشافهه خطابات واقعی خطاب اجمالی خطاب ...
6
... ، از جمله غزالی، حکم شرعی را خطاب شارع یا خداوند، که به افعال ... . اصولیان بعدی به نحوه تعلق خطاب شارع به افعال مکلفان نیز توجه ... در اینجا حکم را همان خطاب شرعی شمرده است، در حالی‌که ... ، برخلاف دیدگاه اصولیان مذکور، خود خطاب شرعی نیست، بلکه نتیجه و اثرِ ...
7
... ‌کند اولاٌ به معنی خطاب شرع، متعلّق به فعل مکلف ... شده است. به معنی خطاب شرع، متعلّق به فعل مکلف ... حکم به‌معنای نخست (خطاب شرع) تعریف‌های گوناگونی ذكر ... است، از جمله: 1. خطاب شرعی که به اقتضا یا ... فرموده‌اند: حکم تکلیفی خطاب شارع است که به افعال مکلّفین ...
8
... البول) یفهم من قول الشارع ایضاً.ولیس مخاطبة الشارع مع الناس الاّ کمخاطبة ... ، اشکالی وجود ندارد؛ زیرا شارع در خطاب‌ها و گفت وگوها، بسان ... ، منظور فیه؛ ضرورة انّ الشارع لایکون فی خطاباته الاّ کاحد من العرف ... روشن است که شارع در زبان گفتاری و خطاب‌های خویش، چونان ...
9
... ‌ غیرمبتنی‌ بر خطاب شرعی و احکام‌ مبتنی‌ بر خطاب شرعی تقسیم‌ نموده‌ ... ‌ دلیلی‌ که‌ مبتنی‌ بر خطاب شرع نیست‌، ذکر می‌نماید. ... منوط به‌ آمدن‌ خطابی از سوی‌ شارع خواهد بود. وی‌ ... ، 1416ق‌؛ ... عناوین مرتبط ... برائت شرعی؛ برائت عقلی؛ برائت عقلایی. ...
10
... طبق ‌اتفاق‌نظر فقها، خطاب شارع متوجه کودک نیست هرچند ... دارای منع شرعی و عقلی نیست و اطلاق در خطابات، او ... دارای منع شرعی و عقلی نیست و اطلاق در خطابات، او ... این است که کودک، مخاطب به خطاب نماز است، همانند ... وی صحیح و شرعی است؛ البتّه کودک، مخاطب به حکم ...
3655 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار