326 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... حضرت زینب کبری ... کنیه بانوی خردمند، زینب کبری (علیهاالسّلام)، ... است.» همچنین در زیارت بانوی خردمند، زینب (علیهاالسّلام) آمده است: ... می‌بینیم درباره زندگی بانوی خردمند، زینب (علیهاالسّلام)، تا ... که درباره زندگی‌نامه بانوی خردمند، زینب (علیهاالسّلام)، دختر ...
2
... مرکب را هوار خردمند تواضع است. خردمند کسی است که ... استعداد خویش خواهان نیست، خردمند دروغ نمی‌گوید هر ... هوای نفس او باشد، خردمند دورویی و نفاق ندارد، ... خرد چراغ روح است، خردمند خدا شناس است، در ... نشده، خواب انسان خردمند برتر از بیداری انسان بی ...
3
... می‌بینیم درباره زندگی بانوی خردمند، زینب (علیهاالسّلام)، تا قرن ... که معتقد هستند؛ قبر بانوی خردمند، حضرت زینب (علیهاالسّلام) در ... چگونه معقول است که بانوی خردمند، زینب کبری (علیهاالسّلام)، وارد ... که درباره زندگی‌نامه بانوی خردمند، زینب (علیهاالسّلام)، دختر امام ...
4
... که معتقد هستند؛ قبر بانوی خردمند، حضرت زینب (علیهاالسّلام) در ... چگونه معقول است که بانوی خردمند، زینب کبری (علیهاالسّلام)، وارد ... ، قبری که منسوب به بانوی خردمند، زینب، دختر امیرمؤمنان (علیه‌ ... که درباره زندگی‌نامه بانوی خردمند، زینب (علیهاالسّلام)، دختر امام ...
5
... الفقر الحمق؛ سرشارترین توانگری، خردمندی است و بزرگ‌ترین تهیدستی ... فراموشی می‌سپارد». ... نیمی از خردمندی ... «قلة العیال احد الیسارین، التوادد ... که بدین قرار است: ... پندپزیری خردمند ... «ان العاقل یتعظ بالاداب، ... به این پرسش که خردمند کیست؟ فرمود: خردمند کسی است که ...
6
 
7
... خانواده به مردان به خاطر خردمندی، توانایی جسمی، توان تحمل دشواریها ... دارد، جایز نیست:مرد، بالغ، خردمند، آزاد، مسلمان، عادل، سالم از ... استوار است) یعنی، مردان در خردمندی و تفکر ، امور زنان ... . آزادی . 3. مرد بودن. 4. خردمندی. ... ابن جریر طبری ... ابن جریر ...
8
... زینب کبری ... کنیه بانوی خردمند، زینب کبری (علیهاالسّلام)، پیوسته ... اخبار آمده است، همان بانوی خردمند، زینب کبری (علیهاالسّلام) است ... در زبان محدثان، همان بانوی خردمند، زینب (علیهاالسّلام) است؛ ... .» همچنین در زیارت بانوی خردمند، زینب (علیهاالسّلام) آمده است: ...
9
... توجه می‌دهیم: کنون ای خردمند، وصف خرد*****بدین جایگه ... یک زمان چه گفت آن خردمند مرد خرد*****که دانا ... تاریک، عقده دل پیش وزیر خردمند خویش می‌گشاید؛ و ... همسر خوب را، پارسا زنی خردمند، هشیار، بالابلند و گیسو کمند ... فروهشته تا پای مشکین کمند خردمند و هشیار وبارای و ...
10
... یا باطل است. ... انتخاب دوستان خردمند ... دوست عاقل هرگز تبهکاری رفیق ... بکشد. ... استفاده از انتقاد دشمنان خردمند ... دشمن بر دوگونه است: دشمن ... در میان نباشد، و دشمن خردمند. دشمن حسود و عیب جو ... ضعف می‌نشیند. اما دشمن خردمندی که غرضش بد ولی کارش ...
326 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار