5267 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... و واقعی‌اند می‌گوید: «حاکم عالم همهٔ چیزها را با نظریهٔ ... بین قانون و سامان سیاسی، ارسطو به اصالت حکومت مبتنی بر قانون ... نگرش ارسطوئی دربارهٔ خصلت قوانین حاکم بر عالم و طبیعت متفاوت است ... و قانون را در خدمت حاکمیت‌های سیاسی مدرن می‌بیند. به ...
2
... معنای آزادی‌هایی هستند که حکومت نمی‌تواند بر اساس ... مدنی افراد (شرایط اقتصادی، سیاسی، اعتقادی، فرهنگی و...) مشتق ... ، محمود، فرهنگ جامع علوم سیاسی، تهران، نشر علم، چاپ دوم، 1377 6 ... راد، علی و مینو، فرهنگ علوم سیاسی، ص222، تهران، چاپار، 1379 ...
3
... از رسیدن حضرت علی به حکومت شدند. واقعه غدیر، از ... طور که می‌دانیم معلوم شدن حکم خون و امثال ... مشروعیت الهی). لکن منصوبان حکومت الهی برای اعمال حاکمیت دینی خودشان ... جز تصدی شغل حکومت و زمامداری امور سیاسی و اجتماعی امت ...
4
... ای از حقوق که شکل حکومت و سازمان‌ها و ... را به معنای عامّ کلمه (حاکمیت) مورد دقّت قرار داده و ... از علم حقوق را چارچوب‌بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی دانسته ... است. «مارسل پرلو» نیز موضوع آن را علم ...
5
... پیوستۀ حکومت عباسی، یک سلسله فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و علمی، ... مداین نوشت. ... فعالیت‌های سیاسی ... امام عسکری (علیه‌السّلام) ... آگاهی بخشی سیاسی ... از دیگر فعالیت‌های سیاسی امام عسکری ( ... زندگی او را از ناحیۀ حکومت وقت، در معرض خطر ...
6
... سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه ... تحوّلات داخلی، سیستم حکومت استبدادی را کنار زده حکومت پارلمانی و نظام ... می‌نماید، این‌که شکل حکومت جمهوری است یا سلطنتی، ... نیازها و آرزوهای «قوام نکرومه» حاکم وقت منطبق بود، یعنی « ...
7
... استانداران) چون استانداران مقام سیاسی هستند، دولت می‌ ... امنیتی ... مسئولیت‌های سیاسی ... 1) نمایندگی سیاست عمومی دولت در استان ... استانداران) و منظور از سیاست عمومی، اهدافی است که ... . استاندار به عنوان نماینده حکومت مرکزی، رئیس شورای تامین ...
8
... انگلیسی اختلاف بینداز و حکومت کن، از سیاست اختلاف بینداز و نابود ... بیت، فجایع بنی‌امیه و حکومت عدل اسلامی است. در پایان ... دلیل محکم و متقن دارد. مرحوم علامه سید ...
9
... زیر به کار رفته باشد: * حکومت (اصول)، از اصطلاحات به کار ... یا تضییق تعبدی دلیل محکوم، توسط دلیل حاکم * حکومت (علوم سیاسی)، به معنای فرمانروایی کردن ... اداره کردن شئون اجتماعی و سیاسی مردم؛ ... ابهام‌زدایی ...
10
'''اصول حاکم بر مجازات‌ها''' از مباحث علم حقوق بوده که مهمترین این ... آزادی‌های افراد در مقابل حکومت است. برای تبیین و اهمیت ... حکم است. ... پانویس ... پانویس ... منبع ...* ... http://pajoohe.ir/فرهنگ-علوم-انسانی ...
5267 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار