8181 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... پرسش هستیم که آیا حکومت حق ملزم نمودن افراد را ... منطقی زیر درآورد: "حکومت حق دخالت در مسائل خصوصی ... امری خصوصی است، پس حکومت حق دخالت در مسئله حجاب ... صورت اثبات نزد حاکم، حق مجازات مرتکب برای حاکم وجود دارد، ... امری اجتماعی نیسـت و حکومـت حـق دخالـت را نـدارد. در ...
2
... خصوصی افراد حجاب است، پس حکومت حق دخالت در مسئله حجاب را ... نشده است؛ بنابراین حکمی کاملاً خصوصی بوده که حکومت حـق دخالت در آن ... ، در صورت اثبات نزد حاکم، حق مجازات مرتکب برای حاکم وجود دارد، درحالی ... حجاب امری اجتماعی نیسـت و حکومـت حـق دخالـت را نـدارد. در جواب ...
3
... درباره حكومت‌ها ... فقيهان اين دوره، در اين حكم كه حاكمان ستم، حق ولايت ... ندارند و حكومت‌هاى آنان نامشروع ... اين رساله، ابتدا حاكمان را به دو دسته: حاكم حق و عادل و ... حاكم باطل، ستمكار و سلطه ...
4
... ) حکومت حق حکومت دین حکومت دینی حکومت سرنوشت حکومت شرعی حکومت صالحین حکومت عالمیه امام مهدی حکومت عدل الهی حکومت ...
5
... ابزارى براى دفاع از حق جامعه توسط حکومتها به کار مى‌رود ... مواردى است؟ علنى بودن دادرسى (محاکمه) حق متهم است يا جامعه؟ از ... ، احکام وجوبى، ثانوى و حکومتى، احکام تحريمى ثانوى و حکومتى. ... بررسى نظريه حق الطاعه ...
6
... می‌شود.) ب.حقّ امامت و بودجه حکومت اسلامی . یعنی ... بیت المال است و حاکم، حقّ تصرف در آن را دارد ... دارد: 1.خمس حقّ حاکم و در اختیار حکومت اسلامی است. 2 ... و ثابت برای کسی حقّ حکم و امر دارد و ... ع)، با این‌که حقّ آنان به دست حاکمان ستم پیشه، ...
7
 
8
... بودجه‌ای بوده حکومتی و باید در اختیار حکومت حقّ قرار بگیرد. ... جمع ... ‌آوری زکات از وظائف حاکم اسلامی ... نیز اشاره شد، حاکمان ستم، زکات را حقّ حکومت می‌دانستند و ... آنان زکات را به عنوان حقّ حکومت، از مردم می‌خواسته‌ ...
9
 
10
... اگر امیرانی بر ما حاکم شدند و حق خودشان را از ما ... (ع) بر یزید، برای برپایی حکومت حق، جایز است. همچنین در کتاب ... ؛ یعنی نمی‌توان در مورد حق حکومت با حاکم جنگید، مگر آن‌که ... خواهد شد، که بتواند براساس حق حکومت کند؛ چراکه خداوند می‌فرماید ...
8181 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار