707 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... که نظام جمهوری اسلامی در حوزه قانون گذاری با آن‌ها روبه ... مسائل نظام جمهوری اسلامی در حوزه قانون گذاری ... چنان که گفته شد، ... برای توانمند شدن فقه در حوزه قانون گذاری چه اقدام‌هایی باید در ... زمینه برخی موضوعات مطرح در حوزه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی با ...
2
 
3
... برابر شرع دارای استقلال در قانونگذاری است؟ و احکام عقلی در ... استقلال در قانونگذاری نیست تا دو شارع و قانونگذار وجود داشته باشند ... و هیچ‌کدام در حوزه قانون گذاری دیگری تصرف نکند. بلکه حکم ... اکنون لازم است نگاهی گذرا به معیارهای بازشناسی احتیاط‌های ...
4
... قابل طرح است: حوزه قانون گذاری و حوزه اجرا. ... قانون گذارى ... وجود قانون براى بشر یک ... . شکى نیست که حق قانون گذاری (تشریع قانون) از آنِ خدای متعال ... ، دیدگاههاى مختلفى وجود دارد. ... منابع قانون گذارى ... اصولیان شیعه از چهار ...
5
... میان دو حکم یا قانون در حوزه قانونگذاری را می‌گویند. ... تعریف ... از یک گوینده را در حوزه قانون گذاری و محیط تشریع غیر متعارض ... و قانون گذاری با سایر موارد فرق می‌کند؛ در عرف قانون گذاری، این ... بپردازند. از این رو، در حوزه قانون گذاری، بین عام و خاص و ...
6
... مى‌دانند. ... روش عقلا در حوزه قانون گذارى ... راه کارهايى که در ... با شيوه خردمندان در حوزه قانون گذارى برابر مى‌نمايد. بسيارى ... مشهور شده است. همواره گذر از اين راه نارفته، ... ) يا (تفقّه)، گستره حوزه اجتهاد دينى، شناسانده مى‌شود ... از دين است. با گذر بر بحث معروف و ...
7
... قوانین‌ مربوط به‌ برات‌ در حوزه قانونگذاری فرانسه‌ و آلمان‌ ... است‌. ... مسئولان‌ برات‌ ... در قانون تجارت‌، مسئولان‌ برات‌ عبارتند ... شم 16-17. (18) قانون اصلاح‌ قانون قبول‌ و نکول‌ بروات ... . (20) قانون تجارت‌، مصوب‌ 1311ش‌. (21) قانون تجدید قرارداد ...
8
... را تنها مرجع مشروع در حوزه قانون گذاری معرفی می‌کند. بدین ترتیب ... ‌داند و در این رساله ، قانون مورد پذیرش همه عقلای عالم ... حتی فراتر از آن، این قانون را پایه و اساس استقرار ...
9
... IFC)، آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه‌ای ((Multilateral Investment ... حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری (International Centre for the ... نیست. ... سازمان تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه‌ای ... سازمان ... پژوهش و انتشار در حوزه قانون سرمایه‌گذاری نیز می‌پرازد. امروزه ...
10
... شده، ضمن تفکیک سه حوزه‌ی متفاوت قانون گذاری، اجرای قوانین و قضاوت ... ) که در مرحله‌ی اول قانون گذاری را بر عهده‌ی نهاد ... حاکم (شاه) به وسیله‌ی قانون گذاری مجلس محدود شد و در ... قانون گذاری در موارد جدید و مسائل مستحدثه، خود افرادی از کارشناسان حوزه ...
707 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار