45 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
1
... آقای جواد قیومی اصفهانی.) ... الفهرست دهقان کوفی ... الفهرست، حمید بن زیاد دهقان کوفی (م 310ق) نجاشی در ... شرح حال عبیدالله بن احمد نهیک: و قال حمید بن زیاد فی فهرسته: سمعت من ... بن زیاد آدمی: و قد کاتب ابا محمد العسکری... ذکر ذلک احمد بن علی و احمد بن ...
2
... . الجامع فی انواع الشرائع از حمید بن زیاد دهقان کوفی (د 310ق/922م) را هم ... بکار بن احمد، محمد ابن علی بن محبوب اشعری قمی و ابراهیم ثقفی کوفی جامع ... شاگرد کلینی، ابوعبداللٰه صفوانی، حُمَید بن زیاد کوفی و ابوجعفر محمد بن عبیداللٰه حقیبی مدنی را ...
3
... حجاز، سفیان ثوری، شعبة بن حجاج و حمّاد بن زید در عراق و ابوعمرو ... حمید بن زیاد دهقان کوفی ، ابن‌بطّه قمی ، محمد بن حسن بن ولید ، شیخ صدوق، حسین بن حسن بن بابویه ، احمد بن ...
4
... حمید بن زیاد دهقان کوفی ، ابن‌بطّه قمی ، محمد بن حسن بن ولید ، شیخ صدوق، حسین بن حسن بن بابویه ، احمد بن ... حسین غضائری و احمد بن ...
5
... بن مسلم بن هلال کوفی، از زیست‌نامه وی در منابع کهن مطالب زیادی ... روایت نمود. حمید بن زیاد و فردی به نام محمد بن حسن از او ... درگذشت شاگردش حمید بن زیاد دهقان در سال 310 هـ، کوفی از رجال قرن ... ، برگرفته از مقاله «ابراهیم بن مسلم کوفی». ... محدثان شیعه سده ...
6
... نام ابوحریز عبداللّه‌ بن حسین ازدی کوفی، که قاضی   ... شیعه در کوفه، یعنی زرارة بن اعین و محمد بن مسلم طحان ... همین اثر را، که  حُمَید بن زیاد دهقان  (متوفی 310) کتابت کرده ... برجسته امامی کوفه، زرارة بن اعین و محمد بن مسلم، است ...
7
... را فهرست نموده است. ... الفهرست دهقان کوفی ... دهقان کوفی، حمید بن زیاد (م 310 ق) صاحب کتابی ... است. ... کتاب الرجال حمید بن زیاد ... یکی دیگر از کتب حمید بن زیاد کتاب الرجال است ... می‌باشد و از کتب حمید بن زیاد است. این کتاب، مشتمل بر ...
8
... کوفی (ابهام زدایی) topic/included ... دهاقانی (ابهام زدایی) topic/included_in ... طرق شیخ طوسی به حمید بن زیاد (ابهام زدایی) topic/included_in ...
9
... ؛ محمد بن زیاد بن عبیدالله‌ زیادی ، محدث‌؛ ابوالخطاب‌ زیادبن‌ یحیی‌ (د 254ق‌/ 868م‌)؛ احمد بن خلیل‌ بن شوار ... روایات‌، به‌ «حکایات‌» (نامقبول‌) کوفیان، اعتماد به‌ «غیرثقه‌» و شتابزدگی ... های‌ اجتماع‌ و اوباش‌ و دهقان زادگان‌ روستاهاست‌، نه‌ اشراف‌ ...
10
دهقان کوفی، حمید بن زیاد (م 310 ق) صاحب کتابی ... و نیز با عنوان رجال حمید النینوائی فهرست نموده است. ... پانویس ...
45 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار