1136 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... که اولا قدرت بر قانون گذاری دارد ثانیا حق قانون گذاری دارد و جز او ... اصالتا ـ حق قانون گذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانون گذاری، طبعا ... انسان تا آن جا حق قانون گذاری دارد که ...
2
... قانونگذاری از سوی دیگر، فقط خداوند توانایی و حقِ وضعِ قواعد حقوقی (قانونگذاری ... فقط خداوند حق و توان قانونگذاری دارد، به‌معنای ... قوانین، انسانِ غیرمعصوم حق قانونگذاری ندارد، بلکه صرفآ ... قانونگذار باید موازین اسلامی را مبنای قانونگذاری خود قرار دهند و حق ...
3
... و نیز به رسمیت شناختن حق قانونگذاری بشر به صورت بالاصاله و ... یک اعتبار برای خود حق حاکمیت و قانونگذاری قائل است و عقل ... . صورت مثالی بشر مدرن، حق حاکمیت و قانونگذاری خود را نامشروطه و ... » اصالت می‌دهد و حق حاکمیت و قانونگذاری را از آن فرد ...
4
... و می‌گویند: قانون گذار باید عادلانه قانون وضع کند و ... اراده الهی است. قانونگذار و قانونگذاری در اسلام: پذیرش هر ... قانون گذاری ندارد و انحصار قانونگذاری در خداوند بزرگ است. نقش انسان در قانونگذاری ... قوانین ثابت و پایدار حق قانونگذاری ندارد، ولی در امور ...
5
... از جمله تفسیر قانون اساسی، نظارت بر قانونگذاری و نظارت بر ... همین قانون به شورای نگهبان واگذار شده و شورای نگهبان با این حق ... دهد.» بنابراین، شورای نگهبان بر قانونگذاری مجلس نظارت دارد؛ در نتیجه ... مجلس نیز در این مورد حق قانونگذاری و تعیین مرجع دیگری ندارد ...
6
... و کسی بی‌اذن او حق قانونگذاری برای فرد یا جامعه را ... خواهیم پرداخت: ... حکم بدعت‌گذار ... حکم بدعت‌گذار با توجه به نوع ... . ... حکم اموال بدعت‌گذار ... اگر بدعت، بدعت‌گذار را به کفر نکشانده ... واجب است. ... نپذیرفتن شهادت بدعت‌گذار ... در میان اهل سنت، مالکیه ...
7
... ندارد. جالب این‌که اگر قانونگذار به تمام مصالح و مفاسد ... نهادی ولایت جعل کرد و حق قانونگذاری قرار داد، اطاعت از این ... منبعیت و مصدریت عرف در قانونگذاری نشده است. ... سید یزدی و ... کلامی ما در باب توحید قانونگذاری، ناسازگار است. تنها کارایی عرف ...
8
... الزامی باشند. ... ویژگی قانونگذار در اسلام ... قانونگذاری بنابر آموزه‌های اسلامی ... آن خداست، بلکه از دیگران حق قانونگذاری نیز سلب شده است. ... می‌توان بر محق بودن قانونگذاری خداوند برشمرد، ثبات نسبی ... که از طریق قانون به دست آورده‌اند. مردم حق مشورت ...
9
... القانون المقارن، بین الفقه والقانون المقارن، اهمیة الدراسة المقارنة ... الدور السکنیة بین الفقه والقانون، الدراسة النصیه و…. ... . 8. ولایت تشریع (حق قانون گذارى) 9. ولایت تکوینى. در پایان ... تقلید ، ولایت و قانون و. ... مستند تحریر الوسیله ... شهید ...
10
... بدانیم که بشر قانونگذار نیست، عقل قانونگذار نیست، عقل قانون‌شناس است به ... هیچ حکیمی، حق قانونگذاری داده نشده. قانونگذار فقط خداست. عقل، قانون‌شناس خوبی است ... را او نیافرید، پس او حق قانونگذاری ندارد. او والی نیست، ولایت ...
1136 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار