3223 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... هرچند در بهره‌مندی از حق طبیعت یا موجودات دیگر تأکید ... قرار داده شده است. ... حق طبیعی و مالکیت طبیعی ... مالکیت تکوینی تابعیت قهری ... قابلیت تامه، برخلاف آن‌که حق ندارد. ... حق طبیعی و مالکیت اعتباری ... در ... می‌دهد. هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است و یک ...
2
... مثلاً اگر «حیات» حق طبیعی انسان است، آیا این حق در تمام شرایط ... آن بحث کرد. ... حدود حق طبیعی ... اولین سؤالی که در اینجا ... درباره حدود این حق طبیعی است. مثلاً اگر طبیعت انسان اقتضا می‌کند ... حقوق طبیعی بر این باورند که خاستگاه حق «طبیعت» است؛ یعنی طبیعت این حق را ...
3
... مقابل، اسلام حق طلاق را به طور طبیعی در اختیار زن ... که طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است، ... نظر اسلام، حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای زن وجود ... ندارد، اما به صورت یک حق ... طلاق قضایی ... در اسلام، طلاق حق طبیعی مرد است به شرط اینکه ...
4
... مقابل، اسلام حق طلاق را به طور طبیعی در اختیار زن ... که طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است، ... نظر اسلام، حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای زن وجود ... ندارد، اما به صورت یک حق ... طلاق قضایی ... در اسلام، طلاق حق طبیعی مرد است به شرط اینکه ...
5
... مقابل، اسلام حق طلاق را به طور طبیعی در اختیار زن ... که طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است، ... نظر اسلام، حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای زن وجود ... ندارد، اما به صورت یک حق ... طلاق قضایی ... در اسلام، طلاق حق طبیعی مرد است به شرط اینکه ...
6
... شود. آن حقوق طبیعی - فطری که مبنای تعریف حق است و هم ... رابطه حق طبیعی و تفکر توحیدی ... شعار این است که «حق طبیعی حقی است ... بنابراین حق اخلاقی هم ندارید، دارید سوءاستفاده می‌کنید. ... حقوق طبیعی ... البته حقوق طبیعی از قبل از اسلام ...
7
... برجسته، مقولهٔ «قانون طبیعی» است. ... قانون طبیعی ... قانون طبیعی از یک‌سو با ... تعبیر جان لاک، قانون طبیعی با مقولهٔ «حق طبیعی» عجین شد و تفکر ... .» در قرآن هیچ‌گاه واژهٔ طبیعت به کار نرفته است ...
8
... عقلایى در زمان شارع باشد طبیعى است که این ارتکاز ... آن ارتکاز عقلایى قرار گرفت، طبیعى است که ما‌ مى‌ ... مشروعیت وضو را برمى دارد، طبعاً وضو باطل است. حضرت ... هست یا نه؟ ... جواب ... طبعاً فرقى نیست ولى من این ... شارع برده دارى را حق طبیعى مى‌دانستند اما حالا ظلم ...
9
... آن‌چه برخی به آن حق طبع گویند،حق شرعی نیست. پس بازداشتن ... بر گیرد. ثبت عبارت: (حق طبع محفوظ) حق را نمی‌تواند پدید آورد ... ‌ای گسترده، پرداخته است: (حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی ... و غیر الهی) متفقاً برای حق طبع، حق انتشار، حق اختراع، و سایر حقوق ...
10
... جان، شرف، مال، حقوق فطری، طبیعی، اجتماعی و معنوی فرد، افراد ... فرجام ممکن است جایگزین نیروی طبیعی شود. ... تعریف دوم ... در ... سرشت و تمایل فطری و حق طبیعی در تعارض و ناسازگاری ... جسم، جان، شرف، مال، حقوق طبیعی، فطری و موضوعی خود، دیگران ...
3223 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار