730 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی ... ‌ علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است. ‌د- آذوقه ... محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی‌که عرفاً ... محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد. ... صورت‌برداری ...
2
... و همه مردم تکبیر گفتند. ... تکفل اهل مدینه در واقعه حره ... که تحت سرپرستی ایشان بودند، تکفل نموده و تمام نیازهای مالی ... فرزندان و حشم آنها تحت تکفل خود گرفت و با خانواده ...
3
... مورد بانوان شوهردار که تحت تکفّل شوهر خود هستند و هزینه ... زنی که افرادی را تحت تکفّل دارد و هزینه زندگی آن ... احتیاجات زندگی، مخارج افراد تحت تکفل خود را، تا برگشت از ...
4
... دنیا رفت. و در تحت تکفل جدش عبدالمطلب قرار گرفت. بعد ... ‌و‌آله‌وسلّم) در تحت تکفل و سرپرستی جدش عبدالمطلب قرار ... می‌گردید. ... مرگ عبدالمطلب و کفالت ابوطالب ... هشت سال از زندگی ...
5
... ، همسر و دیگر افراد تحت تکفّل او نیز به تابعیّت دولت ... و حتی سایر افراد تحت تکفل مردی که با انعقاد قرارداد ...
6
... اموالِ ایتام، کسانی‌که تحت تکفّل وی هستند نیز می‌توانند ... کرده‌اند که افراد تحت تکفل وی نیز می‌توانند از ...
7
... تکبّر به این چیزهایی که تکفّل انسانیت است، سقوط انسانیت است ... آدم مربوط بود، نه جنبه تکفّل آدم، یک کمال بود برای ...
8
... که دختران یتیم را برای تکفّل به خانه می‌بردند. بعد ...
9
... . بنابر حقوق اسلامی، شوهر مسئول تکفل امور خانواده است و باید ... اسلام ... زن وظیفه شرعی برای تکفل کامل و مطلق کارهای منزل ...
10
... و اعطای پاداش افراد تحت تکفل خود را به انجام کارها ... تعداد فرزندان و افراد تحت تکفل وی می‌باشد. توسعه فعالیت ...
730 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار