5940 نتيجه يافت شد  (0.08 ثانیه)
1
... مدلول دو دلیل یکسان در ظهور راگویند. ... تعریف ... تعارض ظاهر و ظاهر، از اقسام تعارض ادله ... هر دو ظهور داشته و هیچ کدام اظهر از دیگری نیست، ... مثال ... مانند: تعارض ظاهر دو ... واجب نیست». در تعارض دو ظاهر، بر اساس قواعد باب تعارض عمل می‌گردد ...
2
... حجیت و اعتبار این دو نوع معنای ظاهری متفاوت است. این ... ظواهر قرآن می‌پردازد و مسایلی از قبیل حکم تعارض دو ظاهر، که باید ظاهر ... بر اظهر حمل شود، کیفیت ... ترجیح یکی از دو معنای ...
3
... ظواهر قرآن می‌پردازد و مسایلی از قبیل حکم تعارض دو ظاهر، که باید ظاهر ... بر اظهر حمل شود، کیفیت ... ترجیح یکی از دو معنای ... از فتوا نباشد، قاطعانه اظهار نظر نکند. ... عناوین مرتبط ...
4
... باشد. محل بحث ما تعارض دو خبر است. دو خبر متعارض باید فی ... یک از این دو روایت ، دو ظهور اطلاقی وجود دارد، ظهور اول کفایت هفت ... ، به این‌که تعارض میان ظهور دو دلیل باشد، مانند دو عام من وجه ... یکی از دو ظهورِ متعارض (ظهور مخالف حکمت) می‌شود، آن ظهور از حجیت ...
5
... تعارض بین دو دلالت است نه بین دو سند؛ 4. تعارض بین دو ظاهر باشد، زیرا تعارض ... بین دو ... نص و یا بین ظاهر ...
6
... روایت شده بر قرآن عرضه کنید، اگر دیدید مخالف ... در مقام عرضه روایات به قرآن، با ناسازگاری ظاهر آیات نیز ... می‌کنند: (هرگاه تعارض بین ظاهر دو آیه از کتاب حاصل می ... ، روایات را به ظاهر آیات قرآن عرضه می‌کنیم. قرآن ... با دین و نیازهای بشری عرضه خواهد کرد. حکم گوشت ...
7
... ظاهری دارد، به امکان تعارض میان دو دلیل قطعی، مانند دو آیه یا دو حدیث ... نگاه اول به دو دلیل ، بظاهر نوعی تعارض میان آن دو دیده می‌شود ... . ... روش رفع تعارض بدوی ... فرآیند رفع تعارض بدوی میان دو دلیلِ ظاهراً متعارض، در ...
8
... عبارتی در مورد قضیه وصفی دو ظهور ادعا می‌شود: 1. ... این رو صیغه امر دو ظهور در طول هم خواهد داشت ... وجود دارد. پس ثبوت دو ظهور در طول هم در طلب ... ) مراجعه کرد. در باب تعارض، دو ترجیح وجود دارد:موافقت با ... دو دلیلی که به سبب ظهور، معارض هم‌اند، می‌توان هریک از دو ظهور ...
9
... که با حدیث دیگر ظاهراً متعارض یا متضاد باشد. ... و تعارض واقعی باشد یعنی مضمون دو حدیث قابل جمع ... نباشد یا تضاد و تعارض فقط ظاهری ... باشد یعنی مضمون آن دو قابل جمع باشد. ... جمع بین دو ... خلاف ظاهر ... نکته مهم ... اگر بین مضمون دو حدیث ...
10
... حلال ... فقها حلال را به دو قسم تقسیم کرده‌اند: 1 ... دلیل و یا تعارض دو دلیل- اصل در آن، حلیتظاهری است. ... پانویس ...
5940 نتيجه يافت شد  (0.08 ثانیه)
جعبه ابزار